Gemeente en provincie meten geluid helikopters

Gilze en Rijen, 6 oktober 2013

De gemeente Gilze en Rijen, de gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant laten de hoeveelheid geluid van de helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen meten.

Dat gebeurt op drie meetpunten. Een eerste analyse van de metingen wordt rond 1 januari 2014 verwacht.

De metingen zijn in februari 2013 gestart en duren ongeveer twee jaar. De eerste maanden zijn gebruikt om alle apparatuur te testen en in te regelen. Ook is een systeem van geluidherkenning ontwikkeld en ingebouwd, dat helikoptergeluid herkent.

klachten

Inwoners van Gilze en Rijen en Tilburg klagen al jaren over geluids- en trillingsoverlast van helikopters van de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Gemeenten, provincie en vliegbasis voeren hierover regelmatig overleg. Inmiddels zijn door de vliegbasis al diverse maatregelen genomen om de overlast te verminderen. Om nog beter zicht te krijgen in de oorzaak en mate van geluidsoverlast is besloten onafhankelijke meetpunten in te stellen.

Op basis van de meetgegevens verwachten de betrokken partijen betere adviezen te kunnen geven over de verdere aanpak van de overlast aan de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu Gilze Rijen (COVM). Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor de communicatie met omwonenden.

De kosten voor de geluidsmetingen bedragen voor de totale periode 65.000,= en worden gedeeld door de Provincie Noord Brabant, en de gemeenten Gilze en Rijen en Tilburg.

De meetgegevens hebben geen wettelijke status en geven een indicatie van de hoeveelheid geluid ter plaatse van de meetpunten. Die gegevens worden gebruikt om samen met Defensie te overleggen over mogelijkheden tot beperken van hinder, toekomstige besluitvorming over nieuwe zonering van de basis en andere toekomstige ontwikkelingen.

Bron: Gilzerijen