FNV Decibelmeter-app beschikbaar voor Apple en Android

FNV, 5 april 2013

Van te veel lawaai op het werk word je doof. Meet daarom de herrie op je werk met de FNV Decibelmeter! Deze gratis app voor iPhone (Appstore) en Android (Google Play) laat zien aan welk geluidsvolume, aangegeven in decibel (dB), je wordt blootgesteld op je werk. Ook krijg je meteen advies met betrekking tot je werksituatie: is het nog veilig of niet en wat moet je doen?

Of de herrie schadelijk is voor je oren, hangt af van het volume en de tijdsduur. In de Arbowet is de risicogrens vastgesteld vanaf 80 dB*. Boven 80 dB is je werkgever verplicht om gehoorbescherming te geven. Boven 85 dB moet je werkgever meer structurele maatregelen nemen. En in arbocatalogi zijn soms strengere normen afgesproken.

* Bedoeld wordt de dB(A), zo bevestigt FNV per e-mail

Lawaai op het werk

Ongeveer 7 procent van de Nederlandse werknemers heeft te maken met schadelijk geluid op hun werk. Dat zijn een half miljoen mensen. Volgens andere bronnen zijn het er zelfs dubbel zoveel. Meer dan de helft daarvan draagt geen gehoorbescherming en loopt een stevige kans ‘lawaaidoof’ te worden. Lawaaidoofheid ontstaat sluipend, maar is onherstelbaar.

Gehoorschade als gevolg van continu te veel herrie op het werk is een van de meest gemelde beroepsziekten in Nederland. Het gebruik van adequate gehoorbescherming kan slechthorendheid, doofheid en andere beschadigingen voorkomen.

Belangrijke weetjes

  • Veel lawaai kan ook leiden tot verhoogde bloeddruk, stress en vermoeidheid.
  • Gehoorschade is meestal niet te genezen.
  • Meer dan de helft van de Europese bevolking leeft en/of werkt in een lawaaierige omgeving.
  • Als je op 1 meter afstand niet op een normale toon met iemand kunt praten, is er te veel lawaai.
  • Gehoorschade door lawaai op het werk is een van de meest gemelde beroepsziekten in Nederland.
  • Het horen van fluit-, piep- of bromtonen kan een kenmerk van gehoorschade zijn.
  • Lawaai op het werk vergroot het risico op bedrijfsongevallen.
  • Gehoorschade is een sluipende ziekte die pas na jaren merkbaar is.
  • Het geluid van een cirkelzaag is net zo hard als het geluid van een laagvliegend vliegtuig.
  • Met 5 minuten lang een gat boren in een betonmuur loop je al risico op gehoorschade.

Wanneer is lawaai schadelijk?

Lawaaidoofheid kan ontstaan als je elke werkdag 8 uur blootstaat aan meer dan 75 dB. Dat is de zogenaamde dagdosis. De wettelijke norm begint echter bij 80 dB. Rekenen in decibellen gaat anders dan met ‘gewone’ getallen: met elke 3 dB erbij verdubbelt de hoeveelheid geluidsenergie, zodat de veilige blootstellingsduur halveert.

Uitgaande van de huidige norm (‘8 uur werken in 80 dB is veilig’), kun je bij 83 dB dus nog maar 4 uur per dag zonder risico werken. Het probleem is dat een verschil van 3 dB voor mensen zelf nauwelijks hoorbaar is. Een tweemaal zo grote geluidssterkte ervaar je zelf pas als het geluid 10 dB harder is. Daarom onderschatten de meeste mensen de schadelijkheid van geluid.

Wie lopen risico?

Vaak hebben hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, defensiepersoneel, politieagenten, boeren, diskjockeys en musici te maken met hoge geluidsniveaus. Maar ook in zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven kan sprake zijn van te veel lawaai en kun je risico lopen op gehoorschade.

Wat zijn de maatregelen?

Als je werkt in een ruimte met een geluidsniveau boven 80 dB, is je werkgever verplicht om iedereen voor te lichten over de risico’s en je gehoorbescherming te geven. Als je dagelijks wordt blootgesteld aan lawaai dat boven 80 dB uitkomt, heb je recht op periodieke gehoortesten. Je werkgever moet dat regelen.

Boven 85 dB zit je echt in de gevaarzone. Je bent verplicht om gehoorbescherming te dragen. Die hoor je gratis te krijgen van je werkgever. Je werkgever moet een plan van aanpak opstellen. Als de grenswaarde van 87 dB wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet je werkgever er meteen voor zorgen dat het geluid onder deze waarde wordt gebracht.

Bron: FNV