Startsein voor eerste LNG-aangedreven binnenvaarttanker

Rijksoverheid, 10 april 2013

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 10 april in aanwezigheid van Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland, het startsein gegeven voor de eerste volledig door vloeibaar aardgas (LNG) aangedreven binnenvaarttanker: de Greenstream.

De Greenstream is de eerste van twee binnenvaarttankers die Shell gaat charteren voor productvervoer over de Rijn. Het schip biedt veel innovaties op het gebied van veiligheid en energie efficiëntie. Zo heeft het schip niet één grote motor, zoals bij traditionele binnenvaartschepen, maar vier kleine, efficiënte motoren. Hierdoor kan het vermogen beter worden gevarieerd en worden brandstofbesparingen mogelijk. Ook maken de motoren minder toeren dan traditionele binnenvaartschepen. Dit vermindert het trillings- en het geluidsniveau, wat bij het varen door dichtbevolkte gebieden langs de Rijn een voordeel kan zijn.

Minister Schultz: “De maritieme sector is een belangrijke motor voor onze economie. Met dit schip bewijst Nederland maar weer eens dat zij het maritieme centrum van Europa is. We laten zien dat innovatie, groen en groei hand in hand kunnen gaan. Voor dit project hebben markt en overheid de handen ineen geslagen. Ik ben er namens ‘Den Haag’ dan ook trots op dat we mede aan de wieg hebben gestaan van deze mooie stap.”

Metingen

Dick Benschop: “De transportsector staat voor grote uitdagingen. De sector moet efficiënter met energie omgaan en minder milieubelastende stoffen als zwavel- en stikstofoxiden en CO2 uitstoten. Het gebruik van LNG heeft de potentie om zowel economische als milieuvoordelen te bieden aan vrachtwagens, treinen en schepen.”

Hij vervolgde: “ Shell ziet voor LNG op de korte en middellange termijn vooral groeimogelijkheden in het zware wegvervoer en bij de kust- en binnenvaart. Het gebruik van LNG als brandstof zal binnenvaartschippers helpen om aan strenge emissienormen te voldoen. Ik voorzie dan ook een mooie toekomst voor LNG, met de ontwikkeling op langere termijn van een nieuwe Europese industrie voor LNG als scheepsbrandstof.”

De presentatie van de Greenstream tanker vond plaats in de haven van Rotterdam en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Europese binnenvaartsector, lokale en regionale overheden, toeleveranciers, Interstream Barging van wie Shell het schip gaat charteren, en Peters Shipyards, de bouwer van het schip.

Bron: Rijksoverheid