De akoestische flitspaal

Thijs Meijer, gemeente Nijkerk, 2 april 2013

Naar aanleiding van het artikel "Geen financiŽle middelen voor geluidssnuffelpaal".

Er bestaan wel degelijk al geluidsnuffelpalen die commercieel te koop zijn. De gemeente Apeldoorn heeft als eerste in Nederland een bromfietsdetectiesysteem opgezet in de fiets- en voetgangerstunnel onder het centraal station van Apeldoorn. Als het detectiesysteem het geluid van een brommer waarneemt, wordt een foto genomen van het kenteken en krijgt de bestuurder een bekeuring thuis. Het gaat om een tunnel met een lengte van circa 90m die Apeldoorn-Noord met Apeldoorn-Zuid verbindt.

Zelf heb ik een variant bedacht waarvan ik acht dat deze realiseerbaar moet zijn. Soms is er een noodzaak nodig om iets financierbaar te krijgen. De noodzaak kan zijn: Overmatige hinder (geluid of onveiligheid) Voorbeeld: Brommers door achtertuinen of tunnels.

Bij een ernstig te hoge geluidbelasting kan - doordat een foto gemaakt is - een brommereigenaar worden verzocht zich te melden voor een meting op een rollerbank. Spaar de foto's op en je kunt kostenefficiŽnt bekeuren.

Wat is de akoestische flitspaal?

De AF is een geluidmeter die ook 360í-foto's kan maken. Als er (teveel) geluid is op een plek waar dat ongewenst of verboden is zal dat worden gemeten en wordt een foto gemaakt. Ook kan de AF tellen hoe vaak een geluid een bepaald geluidniveau overschrijdt. Het geluidniveau waarop de AF reageert is instelbaar. De foto's, meet- en telgegevens worden opgeslagen en doorgestuurd maar u of een meldkamer.

Praktische toepassing: aanpak brommerhinder.

Door de AF op een aantal plekken in de gemeente op te stellen, het aantal brommerpassages te tellen en het geluid te meten kan inzicht worden verkregen in de mate van het brommergebruik en de hinder die dit met zich mee kan brengen. Als een brommer echt te veel lawaai produceert wordt een foto gemaakt. Sinds 1-1-2005 kregen nieuwe bromfietsen een kenteken en sinds 1-1-2007 moesten ook alle oude bromfietsen een kenteken voeren. Hierdoor is de eigenaar te traceren en kan die worden aangesproken op zijn gedrag. Een brommerbezitter kan een bekeuring tegemoet zien als hij gebruik maakt van een fietspad of door een park rijdt.

Juridisch kan een luidruchtige brommer nog moeilijk een acceptgiro worden toegestuurd voor het produceren van teveel herrie. Het meten van de geluidproductie tijdens een passage van het voertuig is aan strenge regels gebonden en kan praktisch alleen op een testbaan plaatsvinden zoals bij de RDW in Lelystad.

Daarnaast is de hoeveelheid geluid die een brommer mag produceren is per brommer verschillend. Bij sommige brommers is de geluidemissie opgenomen in het kentekenregister bij andere brommers is de geluidproductie algemeen vastgelegd maar afhankelijk van de motorinhoud en maximale toegestane rijsnelheid.

In Nederland kan de politie wel een boete uitschrijven als op de rollerbank blijkt dat de betreffende brommer teveel herrie maakt. Een vergelijkbare meting kan niet worden uitgevoerd terwijl de brommer de AF passeert. Er kan wel een indicatieve geluidemissie worden bepaald. Indien er sprake is van een significante overschrijding van de norm kan de betrokken eigenaar op basis van de foto en de meetgegevens worden opgeroepen voor een meting op de rollerbank.

Andere toepassingen: De AF kan worden gekoppeld aan een zwaailicht, sirene of een display. Misschien ziet u mogelijkheden voor het inzetten van de AF bijvoorbeeld bij het bestrijden van vandalisme of het fotograferen van nachtdieren.