Mogelijke verklaringen hinder laagfrequent geluid

redactie, 30 mei 2013

In het maart nummer van het blad Geluid geeft dr. Mireille Oud haar inzichten weer omtrent de hinder die mensen ondervinden van laagfrequent geluid. Mensen die last hebben van laagfrequent geluid worden niet altijd in hun klachten erkend. Ze worden tegengesproken omdat de aanwezigheid van lage tonen niet altijd objectief is vast te stellen. Soms wordt door onderzoekers aangegeven dat het geluid niet van buiten komt, maar in het lichaam zelf ontstaat, een vorm van tinnitis dus. Dit is voor de slachtoffers moeilijk te accepteren. Mw. Oud geeft in haar artikel een aantal andere mogelijke verklaringen.

Naar aanleiding van de onderstaande samenvatting van het artikel in Geluid heeft dr.ir. Wim Soede, audioloog bij het LUMC en adviseur bij ARDEA, contact met ons opgenomen. Omdat de conclusie volgens hem niet klopt heeft hij in in het Tijdschrift Geluid van juni 2013 een tegenartikel gepubliceerd. De samenvatting daarvan treft u hier aan.

Mw. Oud geeft in het artikel in Geluid de volgende mogelijke verklaringen voor het niet aantonen van laagfrequent geluid:

  1. De geluidsdruk wordt onderschat door gebruik van een ongeschikte geluidsweging met meetapparatuur.

  2. De lage tonen zijn niet te meten, doordat zij ontstaan door een langzame zweving tussen twee hogere tonen.

  3. De mensen zijn door langdurige blootstelling extra gevoelig geworden voor laagfrequent geluid, hetgeen niet in de gebruikte normen is opgenomen. Deze mensen hebben een verlaagde gehoordrempel, met 20 tot 30 dB.

  4. De spreiding van de laagfrequente gehoordrempel tussen mensen is bovendien zowiezo erg groot. Hiermee wordt in de normering onvoldoende rekening gehouden.

  5. Het geluid wordt al waargenomen, voordat het daadwerkelijk gehoord wordt. Dit komt door excitatie van een gedeelte van het oor (met name de outer hair cells)

Mireille Oud ziet wereldweijd het aantal mensen met dit soort klachten toenemen en denkt dat dit komt doordat in de loop der jaren de totale geluidsdruk van lage tonen in het leefmilieu alsmaar hoger is geworden en ook steeds meer continu aanwezig is, waardoor het gehoor niet kan herstellen.

Bron: Geluid, maart 2013