Resultaten geluidsmetingen 2012 vliegverkeer Dronten bekend

Gemeente Dronten, 2 mei 2013

Dronten heeft de tweede rapportage over de geluidsbelasting van het vliegverkeer in Dronten ontvangen. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat het luchtvaartgeluid is afgenomen op basis van metingen in 2012 bij twee punten waar in beide jaren is gemeten. Bij een afnemend aantal passages is ook een gemiddeld lager niveau vastgesteld. Voor het nieuwe meetpunt aan de Gouwe is gemiddeld een hoger niveau vastgesteld dan op de beide andere meetpunten.

Metingen

Zowel de metingen in het jaar 2011 als 2012 geven aan dat op de meeste plaatsen in de gemeente Dronten momenteel vliegtuiglawaai veroorzaakt door vliegverkeer van en naar het vliegveld Lelystad, vrijwel niet tot hinder leidt.

Monitoren

In oktober 2008 heeft de gemeenteraad besloten om het luchtvaartgeluid van Lelystad Airport te gaan monitoren. In opdracht van de raad heeft gemeente Dronten in juli 2010 een overeenkomst gesloten met Geluidsnet voor de opstelling en het beheer van drie Geluidsnet-meetpunten. In verband met storingen is in februari 2012 een meetpunt verplaatst.

Doel

Het doel van de metingen is om inzicht te krijgen in het huidige vliegtuiggeluid binnen de gemeente en die kennis te gebruiken voor beleidskeuzes van de gemeente in het kader van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad.

Meetsysteem

De geluidsmetingen worden uitgevoerd door Geluidsnet die drie meetpunten binnen de gemeente Dronten heeft opgesteld en beheerd.

Bron: Gemeente Dronten