Europees Parlement stemt over geluidsoverlast luchthavens

Website Frieda Brepoels, Europarlementslid, 12 december 2012

Internationale concurrentie tussen Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zorgt voor veel kopbreken niet alleen in Nederland en BelgiŽ, maar ook in Europa. Op 12 december bracht een discussie over het pakket "betere luchthavens" dat de Europese Commissie een jaar geleden lanceerde, een woelige stemming mee in het Europese halfrond.

vertraging en dichtslibben

Belgisch N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels: "De voorgestelde maatregelen moeten de Europese luchthavens beter wapenen tegen de internationale concurrentie door de bestaande capaciteit beter te gebruiken, kwaliteitsvolle dienstverlening te leveren en vertragingen te beperken. Volgens cijfers van de Commissie zou het Europese luchtruim tegen 2030 volledig dichtslibben, wat grotendeels te wijten is aan problemen op de grond. Een aanpassing van de wetgeving over de allocatie van slots, de beperking van geluidsoverlast en de grondafhandeling dringen zich op."

vrije keuze grondafhandeling

Tegen het dossier van de grondafhandeling werd gisteren nog gedemonstreerd in Straatsburg. Brepoels : "De meeste grondafhandelingsdiensten werden reeds in de jaren '90 vrijgemaakt, behalve bagageafhandeling, platformafhandeling, brandstof- en olielevering en vracht- en postafhandeling. Voor deze diensten stelt de Europese Commissie nu voor de minimum keuzemogelijkheid van beschikbare bedrijven van 2 naar 3 verhogen, enkel voor grote luchthavens. De N-VA kan dit voorstel steunen, omdat het de kwaliteit en de efficientie van de dienstverlening ten goede kan komen. Het voorstel bevat ook garanties voor de arbeidsomstandigheden." Vandaag verwierp een meerderheid in het parlement echter dit voorstel. De transportcommissie zal opnieuw moeten trachten een compromis te vinden.

geluid

De twee andere voorstellen werden met een grote meerderheid aangenomen. Brepoels verwelkomt het resultaat als een stap vooruit: "De toewijzing van de slots zal meer transparant verlopen. Bij het beperken van de geluidsoverlast moeten internationale ICAO-richtsnoeren als uitgangspositie gelden (principe van de evenwichtige aanpak) met inbegrip van gezondheids- en socio-economische aspecten. Het komt er immers op aan een delicaat evenwicht te vinden tussen de bescherming van de burgers die dicht bij een luchthaven wonen, en de behoeften van degenen die willen reizen. Belangrijk is ook dat het bepalen van geluidsnormen duidelijk toekomt aan de bevoegde overheden in de lidstaten. De Commissie wou terzake een toezichtsrol, maar werd op dit punt door het EP teruggefloten: de Commissie kan nu enkel reageren met betrekking tot de gevolgde procedure. "

De stemming in het Europees Parlement is geen eindpunt. Over deze dossiers moet nog een akkoord tussen het Parlement en de Raad worden bereikt.

Bron: Frieda Brepoels

home...