Gecertificeerd trillingen meten

Carel Ostendorf, 22 december 2012

Het meten van trillingen is tegenwoordig eenvoudig. Kastje kopen, aansluiten en aanzetten. De elektronica en software doen de rest. Het goed meten van trillingen blijft echter vakwerk. Om de uitvoerders van trillingsmetingen de kans te geven zich te onderscheiden van de mensen die alleen het kastje aan en uit kunnen zetten, bestaat nu de mogelijkheid een landelijk erkend certificaat te halen. De BRL (beoordelingsrichtlijn) 5023 handelt over "het proces van het meten van trillingen" en leidt na een geslaagde audit tot een Komo certificaat. Houders van dit certificaat zijn officieel geregistreerd en laten zien dat zij het proces van het meten van trillingen beheersen.

Op 11 december 2012 zijn door IKOB-BKB in Houten de eerste certificaten uitgereikt aan Van Monsjou en Partners, Fides Expertise, Ifco, Hectek en Wiertsma en Partners. De verwachting is dat op korte termijn meer bedrijven de stap tot certificering zullen maken.


Foto: ikob-bkb

De BRL is opgesteld door een technische begeleidingscommissie onder leiding van het IKOB-BKB. De BRL omschrijft niet hoe de trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd of met welke apparatuur. Daarvoor verwijst de BRL naar de SBR richtlijnen. In de BRL is wel omschreven op welke manier het proces van het meten van trillingen uitgevoerd dient te worden zodat de trillingsmetingen leiden tot een kwalitatief goed resultaat en de opdrachtgever waar voor zijn geld krijgt. Het proces bevat een aantal stappen:

  • het analyseren van de omgeving (relevante gebouwen, meetposities, trillingsbronnen, situaties)
  • het opstellen van een Plan van Aanpak over de wijze waarop de metingen worden uitgevoerd en hoe met de meetresultaten wordt omgegaan
  • het uitvoeren van trillingsmetingen
  • het valideren van de meetresultaten

Verder stelt de BRL eisen aan het kennisniveau van de uitvoerders van de trillingsmetingen, de wijze waarop de meetdata wordt beheerd en de kwaliteitsborging van de certificaathouder. Deze dient dan ook een kwaliteitshandboek op te stellen waarin het hele proces van meten van trillingen is vastgelegd.