Strengere Europese normen voor voertuigen

Erik de Graaff, 18 december 2012
 

Op 18 december is een belangrijke tussenstap genomen naar strengere geluideisen voor wegvoertuigen.

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft zich met een krappe meerderheid (30 tegen 27) uitgesproken voor 3 a 4 dB strengere limieten.

Dit is in navolging van het voorstel van de Europese Commissie van een jaar geleden dat vrijwel dezelfde ambitie heeft.

Diverse Nederlandse EU Parlementariėrs hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit resultaat. Kartrekker is Judith Merkies (PvdA) die schaduwrapporteur is namens de Europese Sociaal Democraten.

Dat Nederland voorop loopt heeft mede te maken met het feit dat Nederland als een van de eerste Europese landen geluidwetgeving kende en geluidreductie van wegvoertuigen al decennia lang in de geluidactieplannen heeft staan. Andere Europese landen zijn pas kort geleden begonnen met de inventarisatie van omgevingsgeluid op grond van de European Noise Directive en moeten zich nog gaan bezinnen op actieplannen.

De volgende stap is dat het voltallige Parlement zich over het voorstel uitspreekt. Deze stemming wordt in maart 2013 verwacht.

Ook de uitspraak van de Europese Raad wordt in de eerst helft van 2013 verwacht, waarna de drie partijen (Commissie, Parlement en Raad) het onderling nog eens moeten worden.

Een definitieve update van de geluideisen aan voertuigen zou eind 2013 gereed moeten zijn.

Industrie

Volgens een artikel in MetroNieuws haalde een ander voorstel het niet, namelijk om er na tien jaar een extra geluidsreductie van nog eens 2 decibel van af te halen. Tegen de nieuwe wetgeving voor stillere voertuigen heerst veel verzet volgens het artikel. De Europese auto-industrie vindt dat ze al moet voldoen aan te veel regeltjes uit Brussel, zoals CO2-normen en bandenlabels. De lobby probeerde tevergeefs sportauto’s vrij te stellen van geluidsreductieregels.

PvdA

Volgens een persbericht van de PvdA worden vooral lage inkomensgroepen door de gevolgen van wetverkeersgeluid getroffen. Er was op dit gebied al ruim twintig jaar geen Europese regelgeving meer gemaakt, terwijl de hinder toeneemt.

De aanscherping van de normen is goed nieuws voor het milieu en de samenleving. Matige geluidsoverlast kan volgens de wereldgezondheidsorganisatie problemen als stress, slaapstoornissen en tinnitus (chronisch oorsuizen) veroorzaken. Sterke geluidsoverlast van boven de 70 decibel houdt verband met hartaanvallen en bloeddrukproblemen. Hierin zijn vooral de lagere inkomensgroepen, die vaak in de buurt van drukke verkeerspunten wonen, blootgesteld.

Er wordt geschat dat jaarlijks 50.000 Europeanen aan de gevolgen van geluidsoverlast van verkeer overlijden. Een schrikbarend cijfer. De totale sociale kosten van geluidshinder binnen de EU worden op 40 miljard euro per jaar geschat.

Judith Merkies: "Ik ben daarom blij dat het Europees Parlement met mijn voorstellen voor betere normen heeft ingestemd. Hiermee gaan we in tegen de stroom van conservatieve parlementariėrs en de Brusselse autolobby. Deze hadden onder andere gepleit voor een vrijstelling van sportwagens, de grootste veroorzakers van geluidsvervuiling.

Nu het voorstel voor wetgeving is goedgekeurd, is er een belangrijke stap genomen in het oplossen van dit grote sociale en medische probleem. De voorstellen komen neer op een gemiddelde reductie van vier decibel voor personenauto's en drie decibel voor vrachtauto's in acht jaar bewerkstelligt. Omgerekend komt dit neer op 50 procent stillere auto's."

Maar de geluidsmaatregel staat niet op zichzelf. Eerder stemde het Europees Parlement al in met een labelsysteem voor stillere banden en ook het wegdek speelt een rol in het geluidstotaal.

Ten slotte moet erop toegezien worden dat stiller verkeer niet tot gevaarlijke situaties leidt, met name voor blinden en slechtzienden. Winst is dat geluidshinder nu volop in de belangstelling staat en dat er een begin wordt gemaakt met het stevig aanpakken van dit probleem. De kosten die geluidshinder voor de samenleving heeft zijn te hoog om stil toe te kijken.

Bronnen: PvdA, MetroNieuws