Actiegroep naar staatssecretaris over vliegtuigherrie

Floriande Tegen Geluid, 20 november 2013

Terwijl het college van de gemeente Haarlemmermeer zich tevreden uitlaat over het eindadvies van Hans Alders (zie dit artikel in Geluidnieuws) en inmiddels duidelijk is geworden dat, volgens de stichting Floriande Tegen Geluid (FTG), de vaste bochtstraal boven de Hoofddorpse wijk Floriande illegaal is, dendert de Alders trein maar door.

In alle toonaarden laat het college weten dat men tevreden is over het eindadvies van Hans Alders m.b.t. het Nieuwe Normen- en HandhavingStelsel (NNHS) en de eerste 4-jaarlijkse rapportage over de gemaakte afspraken. Tegelijkertijd spreekt de nieuwe wethouder Cees Loggen zichzelf tegen in een artikel waar hij zich uitlaat over de vaste bochtstraal. Hij verwart de forse toename van het aantal ernstig gehinderden in Hoofddorp met 'het succes van de vaste bochtstraal'. Ook spreekt het college ten onrechte 'over de vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep' terwijl het belangrijkste deel van deze route OVER de nieuwe wijk Floriande gaat.

In de tussentijd dendert de Alders trein maar door en neemt de vliegtuigherrie boven de wijk Floriande alleen maar toe. Op 18 december a.s. wordt er in de vaste 2e Kamer commissie over dit onderwerp gesproken en besloten.

De vaste bochtstraal boven de wijk Floriande is illegaal. Dat blijkt duidelijk uit de stukken waarover FTG beschikt. Een citaat uit een van deze stukken:

"Een vanzelfsprekende voorwaarde bij het toepassen van de vaste bochtstraal is dat deze veilig en vliegbaar is. Daarnaast moet deze procedure voor alle vliegtuigen (alle types en alle maatschappijen) eenduidig en vliegbaar zijn, omdat deze procedure als standaard procedure moet worden vastgelegd en geborgd in regelgeving."

Het niet kunnen voldoen aan deze vereiste is reden geweest om de vaste bochtstraal NIET toe te passen boven Uithoorn. Met name omdat een van de grootste herriemakers, de Boeing-777-300, deze vaste bochtstraal NIET kan vliegen. Ook de Boeing-747 kan de vaste bochtstraal NIET vliegen. De vaste bochtstraal boven Floriande is illegaal en strijdig met de luchtvaart regels. E.e.a. toont duidelijk aan dat er met twee maten wordt gemeten, hetgeen een vorm van rechtsongelijkheid is.

Naast deze dubieuze handelswijze, wordt bovendien door BAS een onzuiver beeld geschetst van de werkelijke geluidshinder boven Floriande. De rapportage van BAS laat alleen het vertrekkend verkeer van de Kaagbaan 24 SID Spijkerboor zien. Alle andere vluchten die ook over Floriande voeren, hetzij door andere routes of andere combinaties banen/routes wordt niet vermeld. Ondanks herhaald verzoek van FTG, heeft de gemeente Haarlemmermeer nog steeds niet officieel willen erkennen dat er een ernstig geluidshinderprobleem in Floriande is. Het voorgaande alsmede de volstrekte passiviteit van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen twee jaar om het hinderprobleem te willen oplossen, is reden geweest voor de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) om het probleem van de geluidshinder naar het Haagse niveau te tillen en zich te richten tot staatssecretaris W.J. Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Bij brief van 15 november 2013 heeft FTG de staatssecretaris met klem verzocht om de besluitvorming ter zake van Floriande op te schorten en de geluidshinder problematiek in Floriande opnieuw onder de loep te nemen. Tevens heeft FTG de staatssecretaris verzocht om een onafhankelijk, openbaar en objectief onderzoek te laten uitvoeren naar de geluidshinder problematiek in Floriande.

Bron: Floriande Tegen Geluid