Extra maatregelen trillen en geluid tunnel A2 Maastricht

Avenue2, 30 oktober 2013

Eind oktober werd gestart met het uittrillen van damwandplanken voor de tunnel van de A2 bij de bouwkuip Geusselt-Zuid (Maastricht). Voor omwonenden en omliggende bedrijven is dat goed merkbaar, vanwege het geluid en de trillingen die ontstaan.

Veel geluid

Helaas is die overlast bij Geusselt-Zuid nu een stuk heviger dan eerder bij Geusselt-Noord. Dat komt onder andere doordat de planken op deze locatie verder boven de grond uitsteken. Bij het uittrillen zetten we de plank dan ‘in de lucht’ aan. Dat zorgt vooral in het begin, als de plank net wordt vastgepakt, voor meer geluid. En tussentijds als extra kracht nodig is om de plank in beweging te houden.

Maatregelen

Metingen van Avenue2 en gemeente Maastricht laten zien dat de hoeveelheid geluid net tegen de grens zit van wat in de vergunning is toegestaan. Van belang is echter dat omwonenden en omliggende bedrijven veel overlast ervaren. Vandaag - op woensdag 30 oktober - hebben Avenue2 en gemeente Maastricht bekeken op welke manier het geluid kan worden beperkt. Daarvoor wordt een aantal maatregelen getroffen. Enerzijds passen we in de resterende dagen onze werktijden aan. We beginnen ’s ochtends een uurtje later: om 08.00 uur in plaats van 07.00 uur. En daarnaast gaat de productie omlaag: we trekken minder planken per uur. Daarmee wordt de overlast per plank niet minder, maar het zorgt er wel voor dat de hinder meer wordt verspreid over de dag en dus niet continu is. Op deze manier kan ook Avenue2 binnen de vergunning blijven werken.

Hoe lang nog?

Het trilwerk bij Geusselt-Zuid duurt nog tot eind deze week. Naar verwachting kunnen de laatste planken vrijdag in de namiddag uit de grond worden gehaald. Daarmee is het trilwerk voor de tunnel voorlopig voorbij. Naarmate het betonwerk vordert, worden echter meer planken uitgetrild langs de tunnelbouwkuip. Dat is in de loop van volgend jaar. Dit najaar trilt Avenue2 wel nog planken in langs de Viaductweg. Dat is nodig voor de o mbouw van kruispunt Viaductweg / Meerssenerweg.

Bron: Avenue2, Lees meer over het uittrillen van damwandplanken bij Geusselt.