Afronding van het klachtenmeldpunt Vlieglawaai.nl

SP Noord-Brabant, 5 maart 2013

SP Statenfractie Brabant heeft besloten het klachtenmeldpunt Vlieglawaai af te ronden. Na ruim twee jaar zijn bijna 5000 klachten verzameld over het vliegverkeer in Brabant. Het online meldpunt fungeerde als inventarisatie. Het meldpunt heeft de afgelopen jaren meer specifieke informatie gegeven over de herkomst en overlast van de bronnen.

Daarbij bleek dat de situatie bij de verschillende Brabantse vliegvelden zo ver uiteen loopt, dat het niet mogelijk is er een gemeenschappelijke aanpak uit te halen. De SP-Statenfractie zal daarom in de toekomst gerichter aandacht besteden aan de problematiek waar deze het grootst is en blijven samenwerken met actiegroepen en organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp. Gezien de middelen en capaciteit heeft SP Brabant besloten dit niet meer te doen via het klachtenmeldpunt. Wel wil de SP Brabant alle mensen bedanken voor het melden van klachten en het meedenken en promoten van de website. Uiteraard kan men nog wel contact met de SP Brabant opnemen voor inhoudelijke vragen en of opmerkingen als het gaat om overlast van vliegverkeer.

Bron: SP Noord-Brabant