Ringonderzoek trillingen in uitvoering

Carel Ostendorf, 27 september 2012

Veel nieuwsgierige blikken op station ’s-Hertogenbosch op 27 september. Perron 3b/4b was gedeeltelijk afgezet en er liepen allemaal mensen met gele hesjes rond die de hele tijd naar kastjes en laptops op de grond keken. De oproep van Gerald van Grunsven van Bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant tot deelname aan het ringonderzoek trillingen, was dan ook niet aan dovemans oren gericht. Maar liefst 15 deelnemers meldden zich aan voor deze unieke vergelijkende test onder trillingen metende partijen. Veel partijen deden met meerdere trillingsmeters mee en dat leidde tot aardig wat drukte op het perron.

Van Grunsven was tevreden over het aantal deelnemers . “Met de meetresultaten willen we inzicht krijgen in de meetonzekerheid bij trillingsmetingen als die onder reproduceerbare omstandigheden worden uitgevoerd conform de SBR-richtlijnen A en B. Het is voor het welslagen van het ringonderzoek dan ook van belang dat we voldoende deelnemers hebben.”


We willen samen trillen!
(bijschrijft door de redactie)

Trein trillingsbron

De passerende treinen deden dienst als trillingsbron en alle deelnemers voerden hun metingen op hetzelfde moment, op dezelfde plaats aan dezelfde trein uit. De resultaten zijn daardoor goed onderling te vergelijken. Van Grunsven is benieuwd of de trillingsmetingen net zo’n goed resultaat opleveren als het ringonderzoek geluid dat de provincie Noord-Brabant enige jaren geleden uitvoerde. “Toen bleek de reproduceerbaarheid verrassend goed en de meetonzekerheid ruimschoots binnen de verwachte grenzen te liggen. Bij trillingen weten we dat de spreiding in de meetresultaten bij treinen relatief groot is. We zullen nu zien of deze spreiding terugkomt in de meetresultaten”. De resultaten van het onderzoek worden over enkele maanden verwacht.

home...