FNV Bouw looft Arboprijs uit

FNV Bouw, 14 september 2012

Waarom een Arboprijs? Tillen, sjouwen, lawaai. Omgaan met giftige stoffen. Steeds dezelfde handelingen herhalen. Werken in hoog tempo. Dat is de dagelijkse routine in de bouw- en houtnijverheid. Het lijkt erbij te horen.

Maar tal van werknemers, bedrijven en instanties vinden van niet. Ze willen gezondheidsklachten, ziekte en arbeidsongeschiktheid voorkomen. Ze denken na over andere werkprocessen, ontwerpen een nieuwe hulpmiddel of bekijken de effecten van ander materiaal gebruik. Een nieuwe vinding of werkwijze waardoor het werk daadwerkelijk leuker, gezonder en veiliger wordt. Dat is nodig: in de huidige tijdgeest, waarbij langer doorwerken hoog op de maatschappelijke agenda staat, zijn goede arbeidsomstandigheden om gezond de eindstreep te halen, nog belangrijker.

FNV Bouw beloont die ideeŽn en initiatieven met de Arboprijs FNV Bouw. Het dient als een stimulans om de kwaliteit van de arbeid in de bouw en infra, afbouw en onderhoud, meubel- en houtindustrie en bij woningcorporaties aantoonbaar te verbeteren. Een doelstelling waar FNV Bouw zich al jaren voor inzet.

Waaruit bestaat de prijs?

Voor de winnaar ligt een bedrag van Ä 10.000 klaar. Dat bedrag zal moeten worden besteed aan het idee of de uitvoering daarvan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Verder stelt Syntens, een innovatie netwerk voor ondernemers dat in opdracht werkt van het Ministerie van Economische Zaken, samen met de winnaar een innovatieactieplan op. Dit is een praktisch plan van aanpak waarin staat hoe knelpunten weggenomen kunnen worden en de innovatiekansen kunnen worden benut. Syntens adviseert en begeleidt de winnaar in het traject om het idee daadwerkelijk op de markt te krijgen.

Wie komen in aanmerking voor de prijs?

Voor de Arboprijs FNV Bouw komen ideeŽn en initiatieven in aanmerking die de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak aantoonbaar kunnen verbeteren. Zoals: minder fysieke belasting. Minder lawaai. Minder blootstelling aan giftige stoffen. Minder werkdruk. Een prettige werksfeer. Minder verzuim. Kortom: alle ideeŽn en initiatieven die leiden tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Ook als deze nog niet daadwerkelijk ten uitvoer gebracht zijn of in de praktijk toegepast.

Heeft u zoín idee?

Of kent u een dergelijk initiatief? Stuur het dan in en wie weet wordt het beloond met de Arboprijs FNV Bouw. Zowel bedrijven, organisaties, ondernemingsraden, VGW-commissies, als individuele werknemers kunnen meedingen naar de prijs.

Waar let de jury op?

De jury bestaat dit jaar uit vijf personen:

  • Monique Frings-Dresen, hoogleraar op het gebied van ontstaan en preventie van arbeidsgebonden aandoeningen.
  • Leo de Jong, landelijk projectleider bij de Arbeidsinspectie.
  • Josje Salentijn, directeur-eigenaar van Salentijn Consult, Arbo Training & Advies.
  • Wim van Veelen, beleidsadviseur bij de FNV.
  • Jan Warning, directeur van Arbouw, het arboinstituut voor de bouw.

Deze deskundige juryleden beoordelen alle inzendingen. Ze gaan de grootste kanshebbers bezoeken om te kijken hoe de inzending in de praktijk zou kunnen uitpakken, of misschien al wordt toegepast. Deze bezoeken zullen van 15 t/m 23 november plaatsvinden. Houd die periode dus alvast vrij in uw agenda!

De inzending kan een hulpmiddel, werkmethode, techniek of vorm van materiaalgebruik zijn. Het kan gaan om een idee dat nog in een beginstadium verkeert of dat al is uitgevoerd. Of een hulpmiddel dat inmiddels al ontworpen is. Wel moet aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

  • De vinding is vernieuwend;
  • Het is goed uitvoerbaar;
  • Het maakt het werk in de bouw- en houtnijverheid in de praktijk aantoonbaar veiliger, gezonder en/of prettiger;
  • Het draagt daadwerkelijk bij aan verbetering. Of het nu een kleine, simpele ingreep is, of een breed geÔntroduceerd plan van aanpak: het resultaat staat voorop.

Hoe meldt u zich aan?

Zie hiervoor de website van FNV Bouw.

Bron: FNV bouw

home...