Geluidmeetpunten rond vliegbasis Gilze-Rijen

gemeente Gilze en Rijen, 8 oktober 2012

Inwoners van Gilze en Rijen en Tilburg klagen al jaren over geluids- en trillingsoverlast van de militaire vliegbasis Gilze- Rijen. Gemeenten, provincie en vliegbasis voeren hierover regelmatig overleg.

Inmiddels zijn door de vliegbasis al diverse maatregelen genomen om de overlast te verminderen. Om nog beter zicht te krijgen op de oorzaak en mate van geluidsoverlast is besloten onafhankelijke meetpunten in te stellen. De geluidmeetpunten worden gedurende twee jaar bevestigd op particuliere gebouwen en zijn uitgerust met geluidherkenning. Ze herkennen en meten het geluid van militaire helikopters en vliegtuigen rondom de vliegbasis op een aantal locaties met veel klachten. Twee meetpunten komen in de gemeente Gilze en Rijen, in de Nerhoven in Gilze en in de wijk 'De Grote Spie' in Rijen. Het derde meetpunt komt in de gemeente Tilburg, nabij de Oude Rielsebaan.

Op basis van de gegevens uit de metingen verwachten de betrokken partijen betere adviezen te kunnen geven aan de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu Gilze Rijen (COVM) over de verdere aanpak van de trillings- en geluidsoverlast. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor de communicatie met omwonenden. De kosten voor de geluidsmetingen bedragen voor de totale periode 65.000,= en worden gedeeld door de Provincie Noord Brabant, en de gemeenten Gilze en Rijen en Tilburg. De gemeenten hebben hierover inmiddels een besluit genomen, de provincie moet hierover nog een besluit nemen.

De geluidmeetpunten zijn over een half jaar actief. Deze tijd is nodig om de installaties op te bouwen en in te regelen.

Bron: Gemeente Gilze en Rijen

home...