Schiphol bleef in 2011 binnen grenswaarden

Inspectie Leefomgeving en Transport, 27 februari 2012

Uit de Handhavingsrapportage Schiphol 2011 blijkt dat het gebruik van de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2011 (1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011) binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidsbelasting en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen is gebleven. De rapportage van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (thans Inspectie Leefomgeving en Transport) is op 27 februari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Afwijking

In de rapportage staat dat de inspectie vier luchtmaatschappijen heeft aangeschreven omdat zij s nachts van een luchtverkeerweg zijn afgeweken. En maatschappij kreeg een last onder dwangsom omdat ze op Schiphol te veel vluchten had uitgevoerd op een tijdstip waarvoor ze geen toestemming had (slotmisbruik). Deze dwangsom heeft ertoe geleid dat ze in 2011 niet opnieuw in de fout is gegaan en de dwangsom niet hoefde te betalen.

Geurhinder

Aan Schiphol heeft de inspectie een last onder dwangsom opgelegd voor een overtreding van een regel ter beperking van de uitstoot van stoffen die geurhinder veroorzaken. Deze is ingetrokken nadat de inspectie had vastgesteld dat deze overtreding binnen de gestelde termijn alsnog ongedaan is gemaakt.

Boete voor LVNL

Verder staat in de rapportage beschreven dat de luchtverkeersleiding (LVNL) zich heeft gehouden aan de regels voor het luchtruimgebruik. Wel is bij landingen in de nacht n keer sprake geweest van afwijkend baangebruik door LVNL. De inspectie zal hiervoor een bestuurlijke boete opleggen. Ook kreeg LVNL in 2011 een bestuurlijke boete omdat zij in 2010 een baan heeft gebruikt die niet was toegestaan.

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Bron: Ilent

 

home...