Glijvlucht op Groningen Airport Eelde

Luchtverkeersleiding Nederland LVNL, 17 februari 2012

Op vrijdag 17 februari vond op Groningen Airport Eelde de eerste glijvlucht plaats, ook wel Continuous Descent Approach (CDA) genoemd. De vlucht werd uitgevoerd door een toestel van transavia.com. De CDA is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, transavia.com en LVNL.

Een CDA is een landingsprocedure waarbij de vliegtuigen in een glijvlucht de luchthaven naderen. Een glijvlucht is beter voor het milieu dan de huidige procedure waarbij toestellen stapsgewijs dalen tot het punt waar de eindnadering wordt ingezet. Bij de glijvluchtprocedure hoeven toestellen minder horizontaal te vliegen, wat brandstof scheelt. De procedure is bovendien aanmerkelijk stiller doordat kleppen in een later stadium worden gebruikt en de nadering met minder motorvermogen kan worden uitgevoerd.. Bovendien vliegt het toestel gemiddeld hoger. Groningen Airport Eelde is de eerste regionale luchthaven in Nederland waar dergelijke naderingen mogelijk zijn.


Afbeelding: NLR

Duurzaam initiatief

Het mogelijk maken van glijvluchten is een initiatief van de luchthaven binnen het samenwerkingsverband Green Sustainable Airports. transavia.com en LVNL werkten beide mee aan de totstandkoming van deze procedure. Alle betrokken partijen zien het als hun verantwoordelijkheid om hinder in de omgeving en voor het milieu zo veel mogelijk te beperken.

40% geluidsreductie

Dat glijvluchten hun duurzame status waar kunnen gaan maken, blijkt uit een studie uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratium (NLR). In de studie werden de voordelen van glijvluchten bepaald voor types passagiersvliegtuigen die het meest voorkomen op Groningen Airport Eelde. Hieruit kwam naar voren dat geluidshinder tot 40% kan worden beperkt. Het brandstofverbruik kan tot 7% worden verminderd. Dit betekent niet alleen minder CO2 uitstoot, maar ook een fikse kostenbesparing.

Transavia is één van de eerste maatschappijen die actief van deze nieuwe naderingsprocedure gebruik gaat maken. Groningen Airport Eelde zal daarnaast ook alle andere gebruikers van de luchthaven stimuleren om zoveel mogelijk op deze duurzame manier te gaan naderen.

Eerder vertoond

Op Airport Amsterdam Schiphol (AAS) wordt al met glijvluchten in de nachtelijke uren gevlogen. Het NLR onderzoekt bijvoorbeeld samen met Luchtverkeersleiding Nederland (NVNL) naar mogelijkheden om deze vluchten voor AAS uit te breiden.

 

Bronnen: LVNL, NLR

home...