Stille wegdekken: geslaagd of herexamen?

Judith Doorschot, M+P, 24 mei 2012

Stille wegdekken, en binnenstedelijk vooral de dunne deklagen, worden sinds ongeveer 10 jaar breed toegepast in Nederland. Is de dunne deklaag daarmee ook een volwassen product geworden, dat een einddiploma heeft verdiend? Deze vraag kwam aan de orde in het SilentRoads Symposium op 14 mei, de dag dat de Nederlandse eindexamens begonnen. Duidelijk werd dat stille wegdekken deze eindstreep nog niet gehaald hebben. Wel scoren ze voldoende goede cijfers om door te gaan naar een volgende klas, waarna zullen ze over afzienbare tijd zullen doorstromen naar een eindexamen. Dit was althans het standpunt van gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland, dat vervolgens door diverse experts en gebruikers werd onderschreven.

Er zijn inmiddels voldoende gegevens verzameld voor een totaaloverzicht van de prestaties van de eerste generatie dunne geluidreducerende deklagen (DGD’s). De levensduur van DGD’s is altijd een belangrijk discussiepunt geweest. Inderdaad blijkt een deel van wegdekken voortijdig te zijn gerafeld en vervangen. Een inventarisatie over een grote groep wegdekken laat echter zien dat acht jaar na aanleg ongeveer 75 procent van de wegdekken er nog ligt. Gemiddeld over de gehele populatie blijkt de levensduur 8 à 9 jaar te zijn. De geluidreductie neemt in de eerste jaren af met ongeveer 0,6 dB per jaar, maar stabiliseert daarna.

Het voortschrijdend inzicht in het akoestisch gedrag van wegdekken heeft geleid tot een aanpassing in de wettelijke rekenmethode, de zogenaamde Cwegdek. Deze wijziging zal tegelijk met de SWUNG-wet worden ingevoerd. Voortaan wordt in rekenmodellen het geluidreducerend vermogen van het asfalt voorgesteld door een tijdsgemiddelde correctie. In vraagspecificaties wordt regelmatig de Cwegdek gebruikt om te formuleren aan welke akoestische eisen een wegdek moet voldoen. Door het wijzigen van de Cwegdek-methode zullen daardoor ook deze eisen anders gespecificeerd moeten gaan worden. De Cwegdek wordt immers een tijdgemiddelde waarde, terwijl direct na aanleg alleen de initiële geluidreductie gecontroleerd kan worden.

In de discussie werd opgeroepen tot eenduidigheid in contracten en tot het mogelijk maken van verdere innovatie. Voor een goede productontwikkeling is het immers nodig dat opdrachtnemers voldoende gestimuleerd worden tot verbetering van hun product. Tegelijkertijd is het belangrijk dat opdrachtgevers realistische eisen stellen en af en toe ook risico’s durven te nemen om innovaties mogelijk te maken. Ook werd vanuit diverse hoeken benadrukt dat stille wegdekken winst opleveren voor de omgeving.