Gehinderd door een brom

NSG,  24 mei 2012

Velen ondervinden ernstige hinder, oorzaak onbekend

Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media dat mensen geteisterd worden door wat wordt omschreven als laagfrequent geluid (LFG). De slachtoffers geven aan dat ze heel veel hinder ervaren van brommen en bonzen, soms ook geven ze aan dat het om trillingen gaat. Veelal staan ze alleen in hun ervaringen. Buurtgenoten en hulpverleners horen het niet. Bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) melden zich enkele slachtoffers per maand. Op een door de NSG georganiseerde bijeenkomst in Deventer werd aandacht besteed aan dit ongrijpbare fenomeen.

In die gevallen dat in bepaalde wijken in een stad of regio in het buitengebied meerdere mensen hinder ervaren ontstaat het vermoeden dat er een bron in de buurt moet zijn. Soms wijzen de slachtoffers naar een bron, soms ook weten ze het niet. Akoestisch adviseurs doen uitgebreide geluidsmetingen. Daarbij maken ze o.a. gebruik van de NSG Richtlijn Laagfrequent Geluid, waarin naast een onderzoeksmethode ook een toetsingcriterium is aangegeven op welk moment geluid hoorbaar wordt. Dat levert feitelijk weinig op. Nooit wordt een bron gevonden.

Tinnitus

Daar waar fysici bij het beoordelen van geluidsklachten over lage tonen geen relatie kunnen aantonen met de aanwezigheid van hoorbaar laagfrequent geluid, moet worden gekeken naar andere aspecten die de beschreven ervaringen van gehinderden kunnen verklaren. In die gevallen waar slechts een persoon het geluid waarneemt – meestal ouder dan 40 jaar en vaker vrouw dan man – en waar geen aanwijsbare bron beschikbaar is, moet daarbij naar andere mogelijke oorzaken worden gezocht. Op de bijeenkomst van de Nederlandse Stichting Geluidshinder in Deventer gaven diverse sprekers aan dat de mogelijkheid dat deze mensen last hebben van oorsuizingen niet moet worden uitgesloten.

Aangrijpend vond de redactie van Geluidnieuws bij lezing de presentatie "Persoonlijke ervaringen met laagfrequent geluid en de pogingen tot acceptatie" van Klaas Piening. Na gehoorbeschadiging vanwege een incident in de schietsport kreeg hij al last van hoogfrequente tinnitis. Later hoorde hij 's nachts geluid van een dieselmotor, waarvan de bron niet te vinden was. Hij ontdekte zelf dat het geluid uit 1 oor leek te komen, waarmee de diagnose oorsuizingen gesteld was. Via een training “Coping with noise” werd de hinder na enkele maanden minder, met als eindresultaat:

  • door het uitvoeren van ontspanningsoefeningen en de cognitieve beïnvloeding wordt de tinnitus gedurende het grootste deel van de dag niet meer opgemerkt
  • hoewel in een stille omgeving het LFG nog steeds duidelijk waarneembaar blijft, eist het niet meer zoveel aandacht op dat de gedachten er grotendeels door worden gedomineerd (hetgeen een aanzienlijk betere nachtrust tot gevolg heeft)

Bron: NSG