Nieuwe effectieve behandeling tegen oorsuizen

Universiteit Maastricht, 25 mei 2012

Een groep onderzoekers uit Maastricht, Leuven, Bristol en Cambridge heeft met een publicatie in het gezaghebbend tijdschrift The Lancet de effectiviteit aangetoond van een nieuwe behandeling tegen tinnitus (oorsuizen). Tinnitus is de continue waarneming van een geluid zonder dat er een bron in de omgeving aanwezig is. Ongeveer vijftien procent van de bevolking heeft daar in meer of mindere mate last van, en kampt onder andere met concentratie- en slaapstoornissen, angst, somberheid en extreme vermoeidheid. Soms worden zij hierdoor zo ernstig gehinderd dat zij hun dagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. Helaas bestaat er geen behandeling die de tinnitus wegneemt of geneest. Het onderzoek van Rilana Cima en haar collegaís levert echter aanwijzingen dat cognitieve gedragstherapie tinnituspatiŽnten helpt beter te functioneren. Deze onderzoeksresultaten zijn zo opzienbarend dat The Lancet een redactioneel commentaar aan de publicatie heeft gewijd, onder de titel ĎTinnitus: The end of therapeutic nihilismí.

In de studie, uitgevoerd binnen Adelante Audiologie & Communicatie, zijn 492 volwassen tinnituspatiŽnten gevolgd over een periode van twaalf maanden. Daarbij werd de effectiviteit van een innovatief tinnitus-behandelprotocol vergeleken met de gebruikelijke zorg, zoals deze in de rest van Nederland wordt aangeboden. De innovatieve trapsgewijze behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, die psychologische elementen en elementen uit de audiologie combineert. De therapie is gericht op vermindering van negatieve gedachten en gevoelens ten aanzien van de tinnitusklachten, bijvoorbeeld door blootstellingstechnieken, beweging en ontspanningsoefeningen, en aandachtgerichte therapie. Dit wordt aangevuld met elementen uit de zogeheten tinnitus retraining therapy (TRT), waarbij er wordt gekeken naar de problemen op geluidsperceptie niveau. De behandeling wordt gegeven door een multidisciplinair team van audiologen, psychologen, spraak-, bewegings- en fysiotherapeuten en sociaal werkers. De studie is uitgevoerd met een ZonMW subsidie uit het programma doelmatigheidsonderzoek, toegekend aan Johan W.S. Vlaeyen, hoogleraar aan de KU Leuven en Universiteit Maastricht.

De resultaten leveren overtuigend bewijs dat deze innovatieve gespecialiseerde trapsgewijze tinnitus-zorg effectiever is dan de gebruikelijke zorg. De algemene gezondheid van tinnituspatiŽnten is verbeterd en de ernst van de tinnitus-klachten en ervaren belemmeringen in het dagelijks leven zijn verminderd na de therapie. Bovendien is de nieuwe behandeling effectiever in het verminderen van de algemene negatieve gemoedstoestand, dysfunctionele gedachten over tinnitus en tinnitus-gerelateerde vrees. De gespecialiseerde tinnitusbehandeling blijkt effectief voor zowel mildere vormen van tinnitus als ernstige tinnitusklachten. De onderzoekers pleiten daarom voor wijdverspreide invoering van het nieuwe behandelprotocol.

Bron: Universiteit Maastricht