Gunstig effect ribbels tegen grondlawaai Schiphol Polderbaan

Gemeente Haarlemmermeer en Witteveen+Bos, 21 december 2011

De ribbels werken tegen grondgeluid. Dat is de conclusie van TNO over de wigvormige heuvels, ook wel ‘’ribbels’’ genoemd, die luchthaven Schiphol op eigen terrein heeft laten aanleggen nabij de Polderbaan in Hoofddorp om het grondgeluid van startende vliegtuigen te verminderen. Met name inwoners van Hoofddorp Noord ondervinden hinder van grondgeluid.

Schaalmodelonderzoek

De ribbels vormen de basis van het ‘Landschapsontwerp’, een plan dat Schiphol ontwikkelde in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de Bewonersvereniging Hoofddorp Noord (BVHN). Het idee van de ribbels komt van TNO, die de grondgeluidreductie berekende en onderzoek deed met een akoestisch schaalmodel. Het grondgeluid van de vliegtuigen wordt door herhaling van ribbelsecties als het ware "verstrooid", zo bleek. De uitkomsten van het onderzoek waren echter ‘slechts’ berekend. Het recente onderzoek van TNO betreft nu een meting van de eerste drie ribbelsecties die Schiphol eerder dit jaar heeft laten aanleggen.

De conclusie van TNO na dit onderzoek luidt: ,,Er is een goede overeenkomst tussen de gemeten en berekende geluidsreductie als gevolg van de eerste ribbels die bij de Polderbaan zijn aangelegd. De meetresultaten geven aan dat het rekenmodel voor de afstanden waarover is gemeten (in de orde van enkele honderden meters) in elk geval geen overschatting geeft van de geluidreductie.’’

Nog geen garantie

TNO concludeert ook: ,,Dit geeft nog niet de garantie dat de resultaten van het rekenmodel ook voor de aanzienlijk grotere afstand tussen de Polderbaan en Hoofddorp van 2,5 kilometer met de werkelijkheid overeenstemmen maar bevestigt wel het vertrouwen in het rekenmodel dat al eerder gebaseerd was op resultaten van metingen op schaal in een windtunnel. Met die schaalmodelmetingen is nu gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om een zo betrouwbaar mogelijke prognose te geven van het effect dat in Hoofddorp kan worden bereikt met geluidreducerende ribbels.’’

Second opinion

De second opinion van prof. dr. ir. T. van Renterghem van de universiteit Gent bevestigt de bevindingen van TNO. De wetenschapper is zelfs een tikkeltje optimistischer dan TNO over het (gemeten) effect op grotere afstand. Van Renterghem concludeert namelijk dat de metingen laten zien dat de geluidreductie groter zou kunnen zijn dan is berekend.

Buitenschot

De bevindingen zijn voor Schiphol aanleiding om door te gaan met de aanleg van het Landschapsontwerp met de wigvormige heuvels en daarmee gevolg te geven aan de proclamatie die op 13 februari 2006 werd ondertekend door gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group, CROS en BVHN, gevolgd door een uitvoeringsbesluit van 26 maart 2007.

Inpassing

In een multidisciplinair ontwerpteam, bestaande uit H+N+S Landschapsarchitecten, TNO en Witteveen+Bos, is de afgelopen drie jaar gewerkt aan de civieltechnische en landschappelijke inpassing van de geluidribbels nabij de vijfde baan van Schiphol. In verschillende ontwerpateliers is in eerste instantie gezocht naar een goede ruimtelijke inpassing. Daarbij is onder meer rekening gehouden met civieltechnische aspecten zoals waterhuishouding, stabiliteit, onderhoud en beheer. Het traject heeft geleid tot een ontwerp waarin geluidreductie, landschapsarchitectuur en ingenieurskunst op een duurzame wijze zijn geïntegreerd.

Na het ontwerptraject heeft Witteveen+Bos in opdracht van Schiphol het definitieve ontwerp, de besteksvoorbereiding en aanbesteding verzorgd, waarvan de eerste fase momenteel in uitvoering is. Ook wordt door Witteveen+Bos gewerkt aan de civieltechnische uitwerking en besteksvoorbereiding van de tweede fase: het Landart Park Buitenschot. Voor dit recreatiegebied worden de geluidribbels op een zodanige wijze ingepast, dat naast geluidreductie ook de recreatieve functie van het plangebied optimaal wordt ingevuld.

Reductie

In 2010 werd als doelstelling van de ribbels een reductie van 10 dB genoemd, lees hier het artikel hierover.

Bronnen: Haarlemmermeer, Witteveen + Bos

home...