Geluid in de EU: Nederland doet het niet slecht

Elly Waterman, 28 november 2012

Op een van de websites van de Europese Unie is op basis van de resultaten van de 1e tranche geluidskartering (de geluidskaarten over het jaar 2006) in kaart gebracht hoe de geluidssituatie in de diverse landen is. Nederland doet het daarbij zo slecht nog niet, integendeel, het aantal mensen met een hoge geluidbelasting is - relatief gezien ten opzichte van de andere EU landen - laag. Ook in absolute getallen doet ons land het goed, maar dat komt natuurlijk omdat we een klein landje zijn.

Hieronder een voorbeeld van het aantal mensen met een geluidbelasting van 55 dB Lden en hoger, berekend per kilometer belangrijke weg, buiten de agglomeraties. Het zal hierbij gaan om de wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar. De landen die het wat betreft wegverkeer het slechtst doen zijn Groot BrittanniŽ, Spanje, ItaliŽ, TsjechiŽ en SloveniŽ. Nederland doet het relatief goed met ergens tussen de 11 en 61 mensen met meer dan 55 dB per kilometer weg op de geluidskaart.

Van twee landen (Griekenland en Turkije) zijn geen gegevens beschikbaar; kennelijk is daar niet aan de Europese verplichting voldaan.

Voor spoor is het beeld heel anders. In Frankrijk is het relatieve aantal bewoners met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB Lden langs een spoorweg het hoogst. In Groot BrittanniŽ is deze situatie beter dan in bijvoorbeeld Nederland. Voor spoorwegen hoort Nederland bij de middenmoot. Langs een kilometer spoorweg wonen in Nederland tussen 148 en 309 mensen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB.

Ook in de agglomeraties doet Nederland het niet slecht. In de Nederlandse agglomeraties van de eerste tranche is het percentage bewoners binnen de agglomeratie met een geluidbelasting groter of gelijk aan 55 dB Lden lager dan steden als Rome, Lyon of Praag. Maar in de Nederlandse Randstad is het gemiddeld genomen wel slechter wonen dan in Parijs of de Duitse steden Duisburg, Hamburg en Karlsruhe, zie de figuur hieronder.

Natuurlijk is op deze resultaten van alles aan te merken; het zou beter zijn om alle wegen en spoorlijnen te beoordelen. De rekenmodellen zijn anders, en ook het verzamelen van brongegevens zal van land tot land verschillen. Maar toch geeft de rapportage een aardig beeld van de geluidssituatie in de verschillende landen.

Uw reactie op dit artikel is van harte welkom, mail de redactie op redactie@geluidnieuws.nl

Bron: http://noise.eionet.europa.eu/viewer.html

home...