Maximum op brede A2 kan zelfs naar 170

Paul de Vos, 31 juli 2012

Op verzoek van Trouw is door Paul de Vos van Royal Haskoning DHV onderzoek gedaan naar de gevolgen voor geluid, als er op de A2 tussen Maarssen en Amsterdam een hogere snelheid dan 100 km/u zou worden ingevoerd. Die vraag was ingegeven door de berichtgeving in De Telegraaf, die al weken lang actie voert tegen de trajectcontrole en vóór een hogere maximumsnelheid op de 2 x 5 rijstroken brede A2. Ook de minister heeft aangegeven “liever vandaag dan morgen” de maximumsnelheid op de A2 te willen verhogen. Deze casus is interessant omdat we hier de Swung-1 wetgeving met geluidsproductieplafonds aan het werk kunnen zien.

De geldende plafonds zijn gebaseerd op het wegaanpassingsbesluit uit 2009. In die tijd waren de verkeersprognoses voor dit wegvak gebaseerd op een jaarlijkse verwachte groei van maar liefst 7%. Daarom zijn de plafondwaarden hoog en zijn er forse maatregelen getroffen om de omgeving te beschermen. De verwachte verkeersgroei is echter sinds het uitbreken van de crisis lang niet meer gehaald en het is de vraag wanneer die groei weer gaat doorzetten. Daarom is er binnen de geluidsproductieplafonds vooralsnog veel ruimte. Die ruimte kan de wegbeheerder naar eigen goeddunken benutten. Door meer auto’s te laten rijden, of door de snelheid te verhogen. Er is zelfs zoveel ruimte binnen de plafonds dat voor geluid de snelheid wel naar ca. 170 km/u zou kunnen, als je dat zou willen. Is dit nu een aanbeveling om maar 170 km/u te gaan rijden tussen Maarssen en Holendrecht? Nee, natuurlijk niet. Want geluid, luchtkwaliteit en veiligheid worden allemaal negatief beïnvloed door een hogere gemiddelde snelheid. En door een gelijkmatige snelheid met trajectcontrole wordt filevorming voorkomen en dat is belangrijker voor de reistijd dan harder rijden. Wel is deze analyse bedoeld als een boodschap aan omwonenden en hun gemeenten: de nieuwe geluidswetgeving leidt er op de A2 toe, dat er een snelheidsverhoging kan plaatsvinden zonder dat (extra) geluidsmaatregelen hoeven te worden getroffen. En dat is voor veel mensen even wennen. .
 

Bron:Trouw, d.d. 25-07-2012
    home...