Duitsland wil soepeler eisen voor (sport)wagens dan Nederland

Erik de Graaff, 10 oktober 2011

Nederland doet in Brussel en Geneve hard zijn best voor stillere voertuigen en banden, om de milieu en gezondheidsschade van wegverkeerslawaai te reduceren.

Het spanningsveld is daar tussen milieu (die stillere voertuigen wil) en industrie (die vrijheid van sound design voor met name sportwagens wil).

Sommige landen, zoals Nederland, hechten aan de milieuwinst. Andere landen zijn op de hand van de industrie. Vandaar dat de discussie heftig en langdurig is. Inmiddels is men het eens geworden over een nieuwe meetmethode. Heet hangijzer is nu de limieten die daarbij horen.

De Europese commissie heeft een kosten/baten studie laten doen door TNO. Die komen oa tot de conclusie dat

  • De limietwaarde voor personenauto’s met twee stappen van 2 dB naar beneden kan
  • De economische baten 20 maal zo groot zijn als de kosten
  • Dit zo snel mogelijk ingevoerd moet worden
  • Sportwagens 1 dB marge mogen krijgen tov gewone auto’s

Deze studie is inmiddels door diverse organen van de Europese Commissie goedgekeurd en verwacht wordt dat de EC het TNO voorstel overneemt. Vooruitlopend op het officiële voorstel van de EC kwam Duitsland eind september met een eigen voorstel. Twee zaken waren nogal opvallend:

  • De erg lange invoeringstermijn die werd voorgesteld (denk aan 10-14 jaar)
  • De marge voor sportwagens die begint met 3 ipv 1 dB en uitgroeit tot 5 dB

Dit betekent dat de verwachte milieuwinst en economische winst erg lang op zich laten wachten en dat sportwagens nauwelijks meedoen aan de geluidreductie die geldt voor gewone auto’s.

Verontwaardiging alom, ook bij de Duitse milieuorganisaties. Een selectie van links naar publicaties:

home...