"Geen bevoegd gezag" Kempen Airport voor behandelen klachten overlast

Gemeente Cranendonck, 2 februari 2011

De afgelopen weken heeft de gemeente meerdere klachten over geluidsoverlast van Kempen Airport ontvangen van inwoners van Budel-Dorplein. Als gemeente betreuren we deze overlast zeer. Vooral omdat deze overlast op dit moment niet nodig is.

Daar komt bij dat er op dit moment geen bevoegd gezag is waar de inwoners met hun klachten terecht kunnen en dat handhavend op kan treden. Een onwenselijke situatie, waar wij als gemeente ook geen genoegen mee nemen.

geen handhavingsmogelijkheid

Helaas kan de gemeente niet handhavend optreden tegen Kempen Airport. Wel hebben we Kempen Airport aangesproken op zijn gedrag. De overlast die nu wordt veroorzaakt is niet nodig. Kempen Airport hoeft nu niet over het dorp te vliegen. Op dit moment willen wij nogmaals de status van de aangewezen vliegroute in relatie tot de komst van het DIC uitzoeken. Daar willen we heel zorgvuldig in zijn. Ook hierbij is het bevoegd gezag de belangrijkste gesprekspartner. Daarom hebben we de Provincie dringend gevraagd het bevoegd gezag (Commissie Regionaal Overleg) in het leven te roepen. Hierover hebben we regelmatig contact met de Provincie. Zodra er bevoegd gezag is, organiseren we een gesprek tussen Kempen Airport, het bevoegd gezag en de gemeente. Het doel van dit gesprek is het stoppen van de overlast op korte termijn en duidelijkheid over de aanvliegroutes met de komst van het DIC. Op 11 maart 2011 is een bestuurlijk overleg gepland tussen de gedeputeerde, Wethouder Manders van de gemeente Cranendonck en Kempen Airport. In de tussentijd kunnen inwoners hun klachten aan de gemeente blijven sturen. Wij zullen er voor zorgen dat deze klachten op de juiste plaats terecht komen.

Medio maart organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om de inwoners meer uitgebreid te informeren. Tijdens deze bijeenkomst besteden we ook aandacht aan de voor de inwoners belangrijkste aspecten van het bestemmingsplan. Omdat wij zorgvuldigheid op dit moment belangrijk achten, hebben we de bestemmingsplanprocedure tijdelijk stilgelegd.

Bron: Gemeente Cranendonck

home...