RIVM: Joint Strike Fighter circa 8 dB hoger piekniveau dan F-16

Redactie Geluidnieuws, 29 december 2011

de JSF in de spotlightsUit de second opinion van het RIVM over het NLR-geluidonderzoek van de Joint Strike Fighter (F-35) blijkt dat de werkelijke geluidproductie van deze straaljager betrekkelijk onzeker is. Weliswaar past het verwachte gebruik van de JSF ‘redelijkerwijs’ binnen de beschikbare geluidsruimte bij Leeuwarden, toch acht het RIVM een ‘goed geluidmeetprogramma’ nodig om ‘het vliegen binnen de geluidszone [te] waarborgen’.

Deze conclusie zwakt de eerdere claim van het ministerie van Defensie af, namelijk dat de geluidsbelasting van de JSF ‘goed past binnen de huidige geluidszones’.

Het RIVM voerde de second opinion uit in opdracht van de provincie Fryslân en het ministerie van Defensie.

Nederlands klimaat

In het onderzoek van het NLR werd eerst de zogenoemde geluidstabel van de JSF afgeleid en daarna werd hiermee het vliegprogramma van Defensie doorgerekend. In 2009 speelde (tot in de Tweede Kamer) een discussie over welke geluidmetingen voor het afleiden van de geluidstabel mogen worden gebruikt. Het NLR schoof de niet-officiële metingen, die veel hogere geluidwaarden leken te geven dan die van de huidige F-16’s, aan de kant (zie het artikel van februari 2009). Het RIVM geeft het NLR daarin gelijk, maar stelt tevens vragen bij de representativiteit van de officiële metingen van luchthaven Edwards (VS, 2008) voor de situatie in Nederland: ‘Het weer bij die metingen was namelijk heel anders dan gemiddeld in Nederland. Dit bemoeilijkt de precieze vertaling van die metingen naar de Nederlandse situatie.’

Kennelijk is het RIVM er niet van overtuigd dat het NLR de meetwaarden in voldoende mate heeft gecorrigeerd voor weerseffecten. In het concluderende hoofdstuk van het RIVM-rapport staat daarover: ‘Een volledig en gedetailleerd inzicht valt buiten de scope van dit second opinion onderzoek. Daarom kan het RIVM de mening van het NLR dat de geluidwaarden voldoende conservatief zijn berekend, niet bevestigen of ontkennen.’

Piekniveaus van 110 dB(A)

Over de geluidberekeningen voor stationering van de JSF op Leeuwarden heeft het RIVM geen opmerkingen. ‘Los van onzekerheden in de invoergegevens, acht het RIVM de berekeningen van de JSF geluidcontouren correct.’ Voor de omwonenden is wel van belang dat een JSF volgens het RIVM maar liefst een 8 dB hoger maximum niveau heeft dan een F-16. De JSF produceert 110 dB(A) versus 102 dB(A) door de F-16 bij overvliegen op 300 m hoogte in de MIL-stand van deze straaljagers. In een persbericht uit 2009 schreef Defensie nog ‘dat het verschil in maximaal geluidsniveau van de JSF en de huidige F-16 gering is’. Het RIVM blijkt zijn uitspraak te baseren op een vergelijking van de bestaande geluidstabel van de F-16 en de nieuwe van de JSF, terwijl Defensie uitging van vergelijkende metingen. Hoe de JSF uiteindelijk zal klinken in Leeuwarden en Volkel blijft dus onderwerp van discussie.

Reactie minister van Defensie

In een brief aan de Tweede kamer, ziet de minister van Defensie, drs. J.S.J. Hillen geen aanleiding op korte termijn nader onderzoek te doen naar de geluidsbelasting van de F35.

Bronnen: RIVM, Brief aan de Tweede Kamer

home...