(advertentie)

Toonaangevende visualisaties van geluid

dBvision, 29 december 2010

Communiceren over geluid bij projecten rond wegen, spoor en luchtvaart is geen gemakkelijke opgave. De getalswaarde van een geluidbelasting zegt de meeste mensen niet veel. Is 60 dB aan de gevel veel of weinig? Een afname van 3 dB klinkt mooi maar wat betekent dat in de praktijk? Het presenteren van geluidkaarten werkt vaak al verhelderend, maar om een echt gevoel bij een bepaalde geluidbelasting te krijgen is meer nodig. De toonaangevende geluidapplicaties van dBvision bieden uitkomst. Met deze applicaties kunt u op voorlichtingsavonden maar ook via internet zorgen dat mensen een correcte indruk krijgen van het effect van nieuwe plannen en geluidmaatregelen.

Tot een aantal jaren geleden was het afbeelden van geluid op een geografische ondergrond een kostbare aangelegenheid. Met de komst van (veelal gratis) internettechnologieën zoals Google Maps en Google Earth zijn de ontwikkelingen op dit gebied in een stroomversnelling geraakt. Voor het afbeelden van geluid is niet langer dure GIS-software noodzakelijk. Ook achtergronddata als luchtfoto’s en topografische kaarten staan kosteloos ter beschikking.

dBvision is al jaren trendsetter bij het vertalen van deze technische ontwikkelingen naar software-producten voor projectcommunicatie en visualisatie van geluid. Hieronder een chronologisch overzicht.

Google Maps
 
   
Met het oog op de EU geluidkartering ontwikkelde dBvision in 2007 als eerste een methode om geluid- of luchtkwaliteitcontouren te kunnen projecteren op Google Maps. Resultaat is een laagdrempelige applicatie waarvoor geen aanvullende software noodzakelijk is. Naast de standaard navigatiemogelijkheden kunnen gebruikers eenvoudig de situatie in hun eigen omgeving bekijken door te zoeken op adres of postcode.

Een aantal aansprekende opdrachtgevers – waaronder ProRail, Projectbureau Geluidsisolatie Schiphol en Rijkswaterstaat – maakt nog altijd gebruik van deze methode ten behoeve van de publicatie van de EU geluidcontouren.

Google Earth
 
   
De introductie in 2008 van Google Earth voor internet maakte het mogelijk 3D-objecten weer te geven in webapplicaties. De 3D Geluidmodel viewer van dBvision is hierop gebaseerd. Het is een handig hulpmiddel om rekenresultaten uit grote complexe weg- of spoorprojecten te presenteren aan een breed publiek. Beoogde maatregelen en de effecten in de vorm van geluidcontouren kunnen worden weergegeven. Achterliggende informatie en rekenresultaten kunnen worden opgevraagd door objecten aan te klikken

Met deze 3D viewer is het mogelijk informatie gedoseerd weer te geven, waarbij de 3D-weergave bovendien een krachtig visueel communicatiemiddel is. De omgeving kan vanuit
alle mogelijke richtingen worden bekeken (inclusief vogelvluchtsimulatie).

Het afgelopen jaar is de applicatie met succes ingezet voor verschillende planstudies, waaronder OTB Schiphol-Amsterdam-Almere, OWAB A1 ’t Gooi, MJPG-spoor en de Vrije spoorkruising Amersfoort-West.

Virtual reality met geluid
 
   
Er gaat niets boven geluid ‘met eigen oren’ te horen. Dat kan vanaf nu. dBvision heeft realistisch geluid geïntegreerd in een 3D Google Earth-omgeving. Zo ontstaat een virtual reality omgeving met geluid. Hierbij kan worden beluisterd wat het effect is van een geluidscherm langs een snelweg of hoe een geluidbelasting van 60 dB klinkt in verhouding tot ander geluid in de omgeving. Of welke gevolgen een gewijzigde aanvliegroute heeft op het geluidniveau in de achtertuin.

De applicatie is nuttig bij de planvorming binnen het projectteam maar ook in overleggen met overheden of in bijeenkomsten met bewonerscomités. De software kan dan in een besloten omgeving op een desktop worden gebruikt. Daarnaast is er de optie om via internet een breed publiek te bereiken. Het gebruikersgemak is dermate hoog dat iedereen zonder specialistische kennis de geluideffecten voor zijn eigen huis kan zien en horen.

Een prototype van de applicatie is recentelijk op het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit getoond. Daarbij bleek de belangstelling groot. Voor een aantal opdrachtgevers heeft dBvision inmiddels een demo ontwikkeld.

Toonaangevend naar de toekomst
Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. dBvision blijft dit op de voet volgen. Daar waar nieuwe technieken of aanvullende functionaliteit een toegevoegde waarde vormt voor onze applicaties zullen wij deze integreren.

Daarnaast zijn we druk bezig om voor al onze geluidtoepassingen alternatieve platforms te zoeken. Hiermee spelen we in op de - met name binnen de overheid ontstane - wens minder afhankelijk te zijn van een bepaalde leverancier en de toenemende vraag naar open source oplossingen.

Meer weten?
Graag nodigen wij u uit voor een gesprek om te kijken op welke wijze onze applicaties u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van geluidsgerelateerde projecten. Op onze website www.dbvision.nl staat hoe u ons kunt bereiken. Daar treft u ook een aantal demo’s aan van de hierboven beschreven applicaties. U kunt ook een e-mail sturen naar info@dbvision.nl of bellen met Elly Waterman, tel. 06 290 761 60.

home...