NLR maakt geluidgegevens vliegtuigen toegankelijk

NLR, 26 januari 2011

Het NLR biedt de mogelijkheid om de vliegprofielen en de geluidsgegevens van een groot aantal vliegtuigtypen op grafische wijze weer te geven. Dit is mogelijk op de website www.luchtvaartmilieu.nl  die onlangs live is gegaan.

De site is bedoeld voor bezoekers die op zoek zijn naar gegevens over geluidsbelasting door vliegtuigen. Deze gegevens vormen de basis voor de Nederlandse geluidberekeningen. Het gaat om de geluidsniveaus van vliegtuigen en vliegprocedures waarmee geluidbelastings-contouren rond luchthavens worden berekend. Op de website worden deze gegevens voor een aantal veel voorkomende vliegtuigen op grafische wijze inzichtelijk gemaakt.

Om in Nederland de geluidsbelasting van vliegtuigen te berekenen wordt sinds eind jaren 80 gebruik gemaakt van dikke bundels vol met tabellen en getallen, ook wel geluid- en prestatiegegevens genoemd. NLR heeft aan de wieg gestaan bij de totstandkoming van deze brongegevens. Samen met het rekenvoorschrift vormen deze gegevens (appendices) de huidige basis van de Nederlandse regelgeving voor geluidberekeningen rondom luchthavens.

Eind 2010 heeft het NLR de gegevens geüpdatet en telt het onderliggende document 850 pagina’s. Het mag duidelijk zijn dat de inhoud geen prettig leesbaar rapport is. Maar daar komt nu verandering in want het NLR heeft een webapplicatie, de AppendicesViewer, ontwikkeld. Hiermee worden alle gegevens in de appendices toegankelijk, op een visueel aantrekkelijke wijze.

De behoefte aan een inzichtelijker en visueel aantrekkelijke weergave van de geluidsbelastingen is versterkt door een wetswijziging in november 2009 (RBML). Hierdoor krijgen provincies ten aanzien van de luchthavens meer bevoegdheden overgedragen van het Rijk op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Provincies gaan zich hierdoor nadrukkelijker bezighouden met onder meer geluidberekeningen rondom luchthavens van nationale en regionale betekenis, wat meer gebruikers van de appendices betekent.

NLR’s AppendicesViewer stelt de gebruiker bijvoorbeeld in staat om uit verschillende soorten naderings- of startprocedures een vliegprocedure te kiezen op basis van de kleinste geluid-footprint. Een kleinere geluid-footprint betekent een lagere geluidsbelasting dan een grotere footprint. Een halvering van de footprint leidt echter niet tot 50% afname van de geluidsbelasting. Het is interessant om de geluid-footprints te beschouwen van verschillende vliegprocedures. Bijvoorbeeld voor naderingen waarbij een deel van de naderingsvlucht op een vaste hoogte wordt gevlogen (de zogenaamde 2000-foot of 3000-foot nadering) ten opzichte van naderingen waarbij een vrijwel continue daalvlucht plaatsvindt (zogenaamde Continuous Descent Approach of CDA).

Bovenstaand plaatje laat twee footprints zien van landingen met een Boeing 747-400 volgens twee verschillende naderingsprocedures: een gewone 2000 ft nadering en een continuous descent approach (CDA). De CDA-nadering heeft voor de getoonde 65 dB(A) footprint contour een reductie in contouroppervlakte van bijna 50%. 

Bron: NLR, probeer het zelf op www.luchtvaartmilieu.nl

home...