Wetsvoorstel tegen gehoorschade in Vlaamse muziekzalen

Marcel Kok, dBcontrol, 29 januari 2011

In Brussel is op 19 januari een wetsvoorstel gepresenteerd van de Vlaamse minister Joke Schauvliege (minster van Leefmilieu, Natuur en Cultuur).

Naar aanleiding daarvan is de nodige commotie ontstaan bij organisatoren en muziekzalen. De nieuwe reglementering betreft het maximale geluidsniveau van elektronisch versterkte muziek in een inrichting en zal worden ingevoegd in VLAREM, hoofdstuk 5.32 Ontspanningsinrichtingen en schietstanden en hoofdstuk 6.7 Niet-ingedeelde muziekinstallaties.

De nieuwe wetgeving is enkel van toepassing in het Vlaamse Gewest. Het voorliggende voorstel is opgebouwd rond 3 categorieen en zal van toepassing zijn op de onderstaand activiteiten.

 • Feestzalen en lokalen met dansvloer > 100 m²

 • Feestzalen en lokalen met dansvloer > 100 m², occasioneel gebruik

 • Concertzalen

 • Lokale feestelijkheden en evenementen, fuiven …

 • Schouwspelzalen (CC…)

 • Muziekfestivals

 • Feestzalen en lokalen < 100 m² (onder bepaalde voorwaarden)

kindernorm

Opvallend is de zogeheten kindernorm, tot 16 jaar zal een geluidsniveau van Leq = 90 dB(A) en 105 dB(C) gemiddeld over 15 minuten (overal in het publieksvlak) de grens zijn.

De grote evenementen krijgen een grens opgelegd van Leq = 100 dB(A) en Leq = 115 dB(C) gemiddeld over 15 minuten overal in het publieksvlak. Dit betekent dat er dus ook vlak bij de geluidsinstallatie gemeten kan worden, waarmee het gemiddelde geluidsniveau “halverwege het veld” nog wel eens duidelijk lager kan uitvallen.

Een ander detail is dat, vanwege de verankering in de Vlarem wet, strafrechterlijke vervolging mogelijk is. Logfiles moeten tot 1 maand na afloop beschikbaar zijn voor het bevoegd gezag. De veelal vrijwillige organisaties van jeugdfuiven zien de bui al hangen. De evenementenbranche is het niet eens met dit wetsvoorstel en bezint zich op een standpunt.

Hieronder een ludiek filmpje, met maatregelen!

Details

Hieronder de details van de normen en aanvullende eisen. Opvallend is dat naast de dB(A) eisen worden gesteld aan de dB(C)

1. Maximaal geluidsniveau tot 90 dB(A) LAeq,15min en LCeq,15min ≤ 105 dB(C)

 • de norm moet op elke voor het publiek toegankelijke plaats gerespecteerd worden;

 • verplichte categorie voor activiteiten die in hoofdzaak bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar;

 • EXTRA VOORWAARDE VOOR INGEDEELDE INRICHTINGEN: continu meten en registreren van het LAeq,15min en verplichte voorafgaande opmaak van een grondplan met aanduiding van luidsprekers en meetpunt.

2. Maximaal geluidsniveau tussen 90 en 95 dB(A) LAeq,15min en LCeq,15min ≤ 110 dB(C)

 • de norm moet op elke voor het publiek toegankelijke plaats gerespecteerd worden;

 • informeren van het publiek over de gevolgen van gehoorschade;

 • oordopjes (demping wordt niet gespecifieerd) verplicht ter beschikking stellen (mag tegen beperkte vergoeding);

 • continu meten en registreren van het LAeq,15min;

 • duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau;

 • verplichte voorafgaande opmaak van een grondplan met aanduiding van luidsprekers en meetpunt.

3. Maximaal geluidsniveau tussen 95 en 100 dB(A) LAeq,15min en LCeq,15min ≤ 115 dB(C)

 • de norm moet op elke voor het publiek toegankelijke plaats gerespecteerd worden;

 • informeren van het publiek over de gevolgen van gehoorschade;

 • oordopjes (demping wordt niet gespecifieerd) verplicht gratis ter beschikking stellen;

 • continu meten en registreren van het LAeq,15min en LCeq,15min;

 • duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau en voor het publiek;

 • verplichte voorafgaande opmaak van een grondplan en geluidsplan.

Lees hier meer: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek

home...