Vlaams actieplan Brussels Airport gericht op bouwvoorschriften

De Morgen, 11 augustus 2010

De Vlaamse regering heeft op 23 juli, tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces, het actieplan 'omgevingslawaai Brussels Airport' goedgekeurd. Dat bevat een reeks maatregelen om de geluidshinder rond de luchthaven te verminderen. De regering denkt daarbij in de eerste plaats aan maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Richtlijn Europa

Met het actieplan voert de Vlaamse regering een Europese richtlijn uit. Volgens die richtlijn moeten onder meer actieplannen ontwikkeld worden voor de wegen waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren, de spoorwegen waarop jaarlijks meer dan 60.000 treinen passeren, de luchthaven Brussels Airport en de agglomeraties Gent en Antwerpen.

Korte en lange termijn

Het actieplan rond Brussels Airport werd vrijdag 23 juli samen met de actieplannen rond de bestrijding van het lawaai van het wegverkeer en van het spoorverkeer goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het plan voor de luchthaven bevat een reeks maatregelen voor de korte termijn (binnen de vijf jaar), zoals een onderzoek naar de bestrijding van de hinder van grondgeluid. Op langere termijn (scope 2020) wordt gedacht aan het invoeren van een ruimtelijke 'geluidszonering' met specifieke voorschriften en aan isolatieprogramma's.

Bouwvoorschriften

Volgens het kabinet van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil Vlaanderen de geluidshinder rond de luchthaven onder meer beperken door aangepaste bouw- en woonvoorschriften. Bedoeling is dat de administratie in het voorjaar van 2011 met concrete maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening op de proppen komt en dat die voorstellen worden ge´ntegreerd in de definitieve versie van het actieplan in 2011. (belga/ep)

Bron: De Morgen

 

home...