Uilengeluid

Rob van Loon, september 2010

Het is een compleet donkere nacht. Je bent in een verlaten stuk bos. Plots hoor je een vreemd oehoe-geluid... In vroegere tijden verdwenen mensen in doodsangst, maar nu was het een avond "uilen luisteren" georganiseerd door de vereniging Natuurmonumenten.

Aan het begin van de avond was er de ontvangst bij het bezoekerscentum van Natuurmonumenten, afdeling Gooi en Vechtstreek. Daar werd eerst een korte inleiding gegeven met foto's, filmpjes en geluidsopnames. Na de inleiding gingen we zelf het bos in. De zon was ondertussen al onder en in een donker bos lopen is dan ook een bijzondere ervaring. Zeker als er hier en daar kleine bruggetjes zijn waar je ook overheen moet. Het is heel knap van de uilen dat ze met zo weinig licht nog überhaupt een muis weten te vinden (maar hun gehoor helpt hier wel heel veel).

Wat is de kans dat je een uil hoort als je op een willekeurige avond langs een bosrand loopt? Heel klein. Uilen hebben een flink territorium nodig om te kunnen jagen. Een andere uil mag best door het territorium heen vliegen, maar die mag niet op een tak gaan zitten om muizen te jagen. Dan komt de eerste uil in actie en begint te roepen. Om uilen te horen kun je dus het beste een cassettespeler met uilengeluid meebrengen. Dat is een goed lokmiddel om de echte uilen dichterbij te krijgen. Gelukkig had de gids die bij zich en zo hebben we drie verschillende uilen gehoord, maar helaas niet gezien.

Op geluidgebied zijn uilen erg interessant. Enige tijd terug is op geluidnieuws een artikel verschenen om windmolens stiller te maken door een truc van de uilen af te kijken. Uilen hebben kleine borsteltjes aan het einde van hun vleugels die ervoor zorgen dat ze geruisloos aan komen vliegen. De borsteltjes zorgen ervoor dat de wind onder de vleugels geen geluid maakt.

Daarnaast is het gehoor van de uil bijzonder. Het is de enige diersoort met een asymmetrisch gehoor. Het linker- en rechter oor zijn verschillend: zowel van grootte als van locatie. De asymmetrie zorgt ervoor dat uilen heel goed de richting van een geluid kunnen bepalen. Mensen hebben over het algemeen voldoende aan links-rechts, maar voor uilen is het noodzakelijk ook boven-onder te weten. Het asymmetrische gehoor helpt hierbij.

Wilt u ook uilengeluid horen? September/oktober is een goede tijd. U kunt ook wachten tot de baltstijd in januari/februari.

Google
 

 

Meer info: Vereniging Natuurmonumenten

home...