Provincie Utrecht tegen wijziging vliegveld Hilversum

Provincie Utrecht, 7 september 2010

De Provincie Utrecht blijft tegen wijziging van vliegveld Hilversum. De provincie Noord-Holland en de gemeente De Wijde Meren willen het woningbouwplan Ter Sype in Loosdrecht (500 woningen), gelegen pal naast het vliegveld Hilversum, realiseren. Hiervoor is een aanpassing van het banenstelstel van het vliegveld noodzakelijk.

Een aanpassing van het banenstelsel is in alle gevallen negatief voor de provincie Utrecht, in het bijzonder voor het Noorderpark en het stiltegebied Westbroek e.o. Het vliegverkeer gaat meer boven deze gebieden vliegen en leidt tot een toename van verstoring.

Nieuw onderzoek heeft niet tot een nieuw beeld geleid. Gedeputeerde Staten blijven bij het besluit uit 2008 niet akkoord te gaan met een wijziging van het banenstelsel. In verband met de ligging van de veiligheidscontour op het grondgebied van de provincie Utrecht is voor een wijziging van het banenstelsel de instemming van Provinciale Staten van Utrecht vereist.

Bronnen: Nieuwsbank

home...