Tweede tranche agglomeratiegemeenten aangewezen

Polka, 14 september 2010
 

Op 14 september 2010 is in de Staatscourant de gewijzigde Regeling Omgevingslawaai van de Minister van VROM, van 3 september 2010, gepubliceerd. Het betreft een aanvulling op de lijst van agglomeraties. De in deze gewijzigde regeling gepubliceerde agglomeratiegemeenten zijn in eerder stadium door Polka geïnformeerd over deze aanwijzing. De aanwijzing is nu officieel.

In navolging van deze publicatie zullen spoedig de voorlopige beschikkingen aan de agglomeratiegemeenten, die voor de eerste keer met de verplichtingen uit de richtlijn omgevingslawaai te maken krijgen, worden overgemaakt.

Polka zal middels een nieuwsbrief informeren als het geld beschikbaar gesteld wordt, zodat het geld voor de juiste doeleinden gereserveerd kan worden.

Tekst regeling

Artikel 2 van de Regeling omgevingslawaai wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel b wordt gewijzigd als volgt:
a. Na ‘Oegstgeest,’ wordt ingevoegd: Pijnacker-Nootdorp,.
b. Na ‘Westland’ wordt onder wijziging van de puntkomma aan het eind van dit onderdeel door een komma, ingevoegd: Zoetermeer;.

2. Na onderdeel f worden, onder wijziging van de punt aan het eind van dit onderdeel door een puntkomma, de volgende onderdelen toegevoegd:

g. de agglomeratie Alkmaar, omvattende de gemeenten:
Alkmaar,
Bergen,
Heiloo,
Heerhugowaard,
Langedijk;

h. de agglomeratie Enschede, omvattende de gemeenten:
Almelo,
Enschede,
Hengelo;

i. de agglomeratie Gouda, omvattende de gemeenten:
Alphen aan de Rijn,
Boskoop,
Gouda,
Waddinxveen;

j. de agglomeratie Hilversum, omvattende de gemeenten;
Blaricum,
Bussum,
Hilversum,
Huizen,
Laren,
Naarden,
Weesp;

k. Almere;
l. Amersfoort
m. Apeldoorn;
n. Arnhem;
o. Breda;
p. Den Bosch;
q. Groningen;
r. Maastricht;
s. Nijmegen;
t. Tilburg;
u. Zwolle.
 

 

Google
 

Bron: Polka

home...