Meten is weten: Woningstichting stelt burenlawaai objectief vast

Metro, 17 maart 2010
NOS Headlines, 25 februari 2010

Blijkens een artikel in het blad Metro gebruikt de Amsterdamse woningstichting Eigen Haard de Matron om mogelijke geluidsoverlast van buren objectief vast te leggen. Als via deze metingen vaststaat dat de buren geluidsoverlast veroorzaken kan Eigen Haard de bewoners aanspreken. In uiterste gevallen kan de woningcorporatie de veroorzakers van de overlast het huis uitzetten.

Eigen Haard is volgens de Metro de eerste corporatie in Nederland die dit meetapparaat inzet in de woningsector. Als bemiddeling tussen buren niet meer helpt, kan het meetinstrument worden ingezet door Eigen Haard. Met een objectieve geluidsmeting kan de woningstichting een patstelling doorbreken.

Het apparaat wordt alleen ingezet bij hardnekkige klachten. Geluidsoverlast van een enkel feestje kan daartoe geen aanleiding zijn. De woningstichting heeft deze methode tot nu toe vier keer ingezet. In deze gevallen verdween de geluidsklacht als sneeuw voor de zon volgens het artikel in de Metro. Directeur Chretien Mommers van Eigen Haard is blij met dit nieuwe middel tegen overlast: ‘Praten, luisteren en afspraken maken met bewoners blijven de eerste maatregelen om uit een nare overlastsituatie te komen. Leveren bemiddelingsgesprekken niets meer op, dan kan Eigen Haard ervoor kiezen de meter bij de klager te plaatsen’.

In Engeland is de Matron al jaren een populair instrument in de woningsector. Het apparaat registreert ook geluiden die overlast veroorzaken. Bewoners kunnen als er klachten zijn het meetapparaat zelf aan- en uitschakelen. De medewerkers van Eigen Haard die het instrument bij de bewoners installeren, zijn allemaal opgeleid om de meter te bedienen en de eindresultaten af te lezen.

Rotterdam

In Rotterdam wordt door de gemeente ook een soort herriemeter ingezet. Wethouder Hamit Karakus is daar verantwoordelijk voor. Hij ziet het apparaat als een aanvullend instrument waarmee burenlast kan worden vastgesteld. Ook in Rotterdam wordt bij geluidshinder in eerste instantie bemiddeld. Mocht dat niet helpen, dan krijgt de veroorzaker een gele kaart. Als ook dat niet helpt dan worden stappen ondernomen om de woning te ontruimen. In Rotterdam zijn er jaarlijks 200.000 meldingen van geluidsoverlast. 

Bronnen: Dagblad Metro, Headlines NOS, Eigen Haard
Zie ook: "Geluidmeting met een hoog James Bond-gehalte" uit 2008

home...