Herriemeter objectiveert geluidsoverlast buren

Gemeente Rotterdam, 25 februari 2010

Bij Rotterdammers die last hebben van ernstige geluidsoverlast kan in het vervolg een herriemeter geplaatst worden.

Op deze manier kan de geluidsoverlast objectief vastgesteld worden. Hiermee zet Rotterdam een nieuw instrument in in de strijd tegen woonoverlast. Vandaag nam wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening) de resultaten van de eerst geplaatste herriemeter in ontvangst. De herriemeter is een aanvullend instrument dat kan worden ingezet bij de vaststelling van woonoverlast.

Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening) is blij met dit nieuwe instrument: “Geluidsoverlast is een van de grootste ergernissen van Rotterdammers die burenoverlast ervaren. Met de herriemeter wordt het mogelijk om geluidsoverlast sneller aan te pakken. We kunnen het objectief vaststellen en de overlastgever direct aanpakken.” Het is voor het eerst dat een gemeente een herriemeter plaatst in een woning ter bestrijding van woonoverlast. Na plaatsing van de herriemeter kan geluidsoverlast objectief worden vastgesteld. Daarnaast wordt de geluidsisolatiewaarde van de woning beoordeeld. Ook moet de overlasthebber in een logboek bijhouden op welk tijdstip wat voor soort geluidsoverlast wordt ervaren.

Aanpak woonoverlast

Sinds 30 juni 2009 maken woningcorporaties, politie en de gemeente Rotterdam een gezamenlijke vuist tegen woonoverlast. Door deze gezamenlijke aanpak moeten bestaande overlastsituaties binnen 3 maanden beëindigd worden. Rotterdammers die overlast ervaren moeten zich weer thuis voelen in hun straat en hier met plezier blijven wonen. Met deze aanpak stelt Rotterdam degene die overlast ervaart centraal en worden overlastgevers hard aangepakt.

Bij een bestaande overlastsituatie wordt in eerste instantie overgegaan tot bemiddeling tussen de overlastgever en degene die overlast ervaart. Als de bemiddeling geen succes heeft volgt een gele kaart. De overlastgever krijgt een maand de tijd om zijn gedrag aan te passen. Als dan nog steeds sprake is van overlast volgt de rode kaart. Hierbij worden verdergaande stappen voor ontruiming van de woning aangekondigd. De gele en rode kaarten worden uitgereikt door burgemeester Aboutaleb. In de praktijk blijken veel gevallen van overlast veroorzaakt te worden door psychosociale problemen bij de overlastgever. In dergelijke gevallen wordt maatwerk toegepast, door bijvoorbeeld hulpverlening in te schakelen.

Bron: Gemeente Rotterdam

home...