Airport Weeze en gemeente Bergen sluiten overeenkomst

Gemeente Bergen en Airport Weeze, 6 mei 2010

Na ongeveer 6 maanden onderhandelen, zijn de Duitse luchthaven Airport Weeze en de Nederlandse gemeente Bergen een buitengerechtelijk akkoord overeengekomen. Met deze overeenkomst komt een eind aan de jarenlange juridische strijd tegen de vergunning van Airport Weeze.

aangepaste vergunning

Bergen was de enige partij waarvan het beroep nog in behandeling was bij het Oberverwaltungsgericht Münster. Het Bundesverwaltungsgericht had in Oktober 2008 vastgesteld dat de vergunning van het vliegveld gedeeltelijk niet aan de voorwaarden voldeed, en gaf de vergunningverlener de Bezirksregierung - de gelegenheid deze te verbeteren. Met de aanvullende vergunning van 1 mei 2009 komt de Bezirksregierung tegemoet aan de juridische bezwaren van het Bundesverwaltungsgericht.

In deze aangepaste vergunning is een algemene openingstijd van 06.00 uur tot 22.00 uur vastgelegd. Luchtvaartmaatschappijen die Airport Weeze als thuisbasis gebruiken, mogen tot 23.00 uur starten en tot 23.30 uur landen Deze geluidsbeschermende maatregel geldt alleen voor vliegtuigen met een hoge geluidsclassificatie. Lawaaierige vliegtuigen (zgn. Hoofdstuk 2 vliegtuigen) zijn helemaal niet toegestaan. Ook landen met straalomkeer mag vanwege geluidsbescherming, alleen uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast is de rampenbestrijdingsorganisatie goed geregeld en is er een Milieueffectrapportage opgesteld.

Geluidsverminderende maatregelen

Voor de gemeente Bergen was het, naast het bepaalde in de vergunning, ook belangrijk dat haar inwoners zo min mogelijk overlast van het vliegverkeer ondervinden. Maatregelen die de geluidsbelasting verminderen, zijn daarom belangrijke punten in de overeenkomst. Airport Weeze plaatst hiervoor vanaf 2011 tot en met 2015 in een vastgesteld gebied bij zo'n 1300 woningen in de slaapkamers mechanische suskasten op aanvraag van de bewoners. Dit zijn kasten die voorzien in mechanische ventilatie waardoor frisse lucht binnenkomt terwijl ramen gesloten zijn. Daarnaast betaalt Airport Weeze de kosten terug die individuele inwoners van de gemeente Bergen hebben gemaakt bij het indienen van bezwaarschriften bij de Bezirksregierung Düsseldorf. Bovendien betaalt de luchthaven 125.000 aan de gemeente Bergen, als bijdrage aan de buitengerechtelijke kosten die de gemeente sinds 2001 heeft gemaakt.

Rechtszekere bedrijfsvergunning

De schikking die het resultaat is van de onderhandelingen tussen de luchthaven en de gemeente is bij het Oberverwaltungsgericht in Münster geregistreerd. Voor de luchthaven betekent deze schikking een rechtszekere bedrijfsvergunning .

De gemeente Bergen behoudt zich het recht voor bezwaar te kunnen maken in geval van een wezenlijke verandering van de vergunning. De gemeente garandeert wel terughoudend te zijn in het aanspannen van procedures

De overeenkomst werd op 6 mei 2010 ondertekend door burgemeester C.W.H.M. Klaverdijk van de gemeente Bergen, Herman Buurman, voorzitter van de raad van commissarissen en Ludger van Bebber, directeur van Airport Weeze.

Bron: Via Nieuwsbank

home...