Politieke partijen doof voor geluidshinder

Nauwelijks aandacht voor dat wat mensen beroert

Nederlandse Stichting Geluidshinder, 3 juni 2010

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen besteden nauwelijks aandacht aan de bestrijding van lawaai. Zo wordt door geen van de partijen aandacht besteed aan de twee grootste lawaaibronnen in de woonomgeving. Dat zijn wegverkeerslawaai en burenlawaai. Van beide bronnen zegt één op de vijf Nederlanders (ernstige) hinder te ervaren.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) spreekt haar verontrusting uit over de desinteresse bij politici in dit onderwerp, omdat de bewijzen zich opstapelen dat omgevingslawaai de gezondheid van de Nederlandse bevolking aantast.

Ook burenlawaai drijft mensen soms tot wanhoop, zoals blijkt uit de vele vragen die de NSG over dit onderwerp dagelijks krijgt.

Geluidloos

Eerder deed de PvdA in de Kamer nog een klemmende oproep aandacht te besteden aan burenlawaai. De VVD stelde vragen over het lawaai van de HSL. De SP deed dat over het lawaai van de AWACS-vliegtuigen in Zuid-Limburg en had vragen over het geluid bij de aanschaf van de JSF.

Geen van deze partijen melden iets over lawaai in hun verkiezingsprogramma’s.

Doelloos

Het CDA-programma lijkt een voortzetting van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren: bronbeleid en Schiphol binnen duidelijke kaders. Het ligt voor de hand te vragen wat daar de afgelopen jaren concreet van terechtgekomen is. Daarnaast wil het CDA nieuwe routes voor het goederenvervoer per spoor ter bestrijding van de overlast. Onduidelijk waar die routes komen te lopen.

GroenLinks wil de snelheid op rijkswegen verlagen als dat voor geluid nodig is, en wil onnodig reizen voorkomen. Goede ideeën natuurlijk, maar hoe de partij dat wil realiseren is niet duidelijk.

D66 wil vooral monitoren, en meten in plaats van rekenen. Wat de partij met deze gegevens wil gaan doen blijkt nergens uit.

Geen buren

De ChristenUnie is het meest uitgebreid en concreet. Actief voorkomen van gehoorschade door concerten en muziek, geluidswallen groen uitvoeren, geen uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens en deze 's nachts sluiten, heffingen voor recreatieve luchtvaart, strengere normen voor bromfietsen. Echter, de twee belangrijkste Nederlandse geluidsproblemen, burenlawaai en de hinder en gezondheidsschade door het wegverkeer, raakt de CU niet aan in hun verkiezingsprogramma.

De SGP richt zich op gehoorschade bij jongeren bij het uitgaan.

Stokdoof

De PVV is stokdoof voor dat wat mensen in hun woonomgeving willen. Die heeft het over minder regelgeving voor Schiphol en afschaffing van de 80 km-zones.

Een overzicht van de verkiezingsprogramma's op het gebied van geluid is te vinden in het juni nummer van Geluidnieuws

Bron: NSG

home...