Schiphol legt ribbels aan tegen grondlawaai

Schiphol, 26 juni 2010

De luchthaven Schiphol wil met ribbels in de grond de overlast van grondlawaai bij de Polderbaan aanpakken. Op een strook van 60 meter langs de Polderbaan worden volgens een regelmatig patroon wigvormige heuvels aangelegd. De heuvels steken 1,5 meter boven de omgeving uit, maar worden doorgezet tot 1,5 meter onder maaiveld. Ze worden deels beplant met wilgen. Zo wordt het grondlawaai verstrooid, zodat omwonenden er minder last van hebben.

Het grondlawaai is gerommel met een frequentie van rond de 30 Hertz, dat vooral aan de zuidkant van de Polderbaan een probleem vormt. Daar laten de vliegtuigen de motoren loeien, maar maken nog geen snelheid.

De aanleg van de ribbels gebeurt vooralsnog op eigen grond. TNO bepaalt de bereikte geluidsreductie en berekent aan de hand daarvan hoeveel ribbels er nog nodig zijn. Er worden vervolgens zoveel ribbels aangelegd dat een geluidreductie van 10 decibel wordt bereikt.

Schiphol is van plan in oktober te beginnen met de aanleg van de eerste ribbels.

De ribbels komen in de plaats van de zogeheten ecobarrier, een 2 kilometer lange geluidswal van tentdoek die in januari 2010 door de luchthaven werd afgeblazen (lees hier het artikel in Geluidnieuws daarover). De opvouwbare geluidswal vond Schiphol bij nader inzien niet veilig genoeg en moeilijk uitvoerbaar.

Bronnen: diverse kranten en tijdschriften

home...