Defensie analyseert klachten over militaire luchtvaart

Vaak wettelijk toegestaan, toch overlast

Redactie, 28 januari 2010

In de "Jaarrapportage geluidhinderklachten van militaire vliegoperaties 2008"  analyseert de Koninklijke Luchtmacht de ontvangen klachten over militaire operaties.

In 2008 zijn 5225 klachten ontvangen. Dat is een daling ten opzichte van het jaar 2007, toen er 6285 klachten zijn ontvangen. Het verplaatsen van bijna alle activiteiten door het Defensie Helikopter Commando naar de Vliegbasis Gilze-Rijen heeft echter lokaal een stijging van het aantal klachten laten zien in de tweede helft van 2008. Door een grotere spreiding van de naderings- en vertrekroutes en het in gebruik nemen van Luchtvaartterrein Deelen zullen deze aantallen naar verwachting dalen. Sinds vele jaren is er nu een daling in het aantal klachten, zoals blijkt hieronder.

Er zijn een aantal personen die heel veel klagen. Vijf personen hebben samen bijna 1000 klachten ingediend, dat is 18% van het totaal.

Meer dan de helft van de klachten zijn verbonden met een inrichting en hebben te maken met het vliegen, starten, circuits vliegen, landen en proefdraaien. Andere inrichtingsgebonden klachten komen weinig voor. Een kwart van de klachten heeft te maken met overvliegen op normale hoogte en met normale snelheid. Er zijn relatief weinig klachten over laagvliegen of doorbreken van de geluidsbarriere. Met CAS/FAC wordt bedoeld "close air support".

Van de en-route klachten is ongeveer een kwart gerelateerd aan helikopters, 75% aan de F16 straaljager. Voor laagvliegen is meer dan de helft gerelateerd aan helikopters, de andere helft aan de F16.

Per vliegveld zijn de klachten als volgt:

  • VLIEGBASIS EINDHOVEN. Het totaal aantal klachten in 2008 is gedaald t.o.v. 2007 (2981) en 2006 (2056) naar 2004 klachten.

  • VLIEGBASIS GILZE RIJEN - Het jaar 2008 laat in het derde kwartaal een stijging zien van het aantal klachten. In 2008 waren er 413 klachten.

  • VLIEGBASIS SOESTERBERG - Het jaar 2008 laat een daling zien t.o.v. 2007. In 2008 waren er 284 klachten

  • VLIEGBASIS LEEUWARDEN - Het aantal klachten is gestegen van 155 in 2007 naar 236 in 2008

  • VLIEGBASIS VOLKEL - In 2008 waren er 223 klachten, minder dan in 2007.

  • VLIEGBASIS WOENSDRECHT - Het jaar 2008 laat met 37 klachten een lichte daling zien t.o.v. 2007

  • Luchtmachtbasis de PEEL - Hier vinden geen starts en landingen plaats. Er waren 4 klachten in 2008.

  • MLT DEELEN - Slechts 1 klacht in 2008.

Bron: Jaarrapportage geluidhinderklachten van militaire vliegoperaties 2008, te vinden via website Tweede Kamer.

home...