GroenLinks: Geen nachtvluchten op Rotterdam Airport

GroenLinks, 13 juli 2010

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks is kritisch over de uitbreiding van het aantal vluchten op Rotterdam Airport. Minister Eurlings wil volgens de fractie de geluidsnormen verder oprekken, waardoor het aantal vluchten kan oplopen van 18.600 vorig jaar tot max. 24.500 in de nabije toekomst. GroenLinks vreest dat deze extra vluchten laat op de avond of in vroege de ochtend zullen plaatsvinden.

De versoepeling is volgens de demissionaire minister nodig om 627 overheidsvluchten te kunnen uitvoeren vanaf Rotterdam Airport. Van die extra vluchten mogen er honderd in de nacht plaatsvinden. Volgens Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wordt de geluidswinst die in de afgelopen jaren is geboekt door stillere vliegtuigen en het stagnerende aantal vluchten teniet gedaan door de uitbreiding. "Inwoners van Schiedam, Vlaardingen, Lansingerland, Overschie en Schiebroek betalen straks de prijs voor de groei. Dat komt nog eens bovenop de overlast die bewoners al hebben van de HSL en de vele bestaande snelwegen, die ook nog eens uitgebreid dreigen te worden."

GroenLinks wijst erop dat de groei van het aantal vluchten in strijd is met de ambities van het kabinet en de gemeente Rotterdam om de uitstoot van broeikasgassen met 80% te verminderen in 2050. Volgens GroenLinks moet de minister zich bovendien houden aan de afspraak dat Rotterdam Airport vooral een zakenvliegveld moet zijn, met een beperkt aantal vluchten. In het weekend zou de luchthaven dan zelfs kunnen sluiten.

Slaapverstoringsonderzoek Minister Eurlings zegt oog te hebben voor de gevolgen van de uitbreiding. Hij wil daarom een slaapverstoringsonderzoek om de effecten te monitoren. "De vraag is of zo'n onderzoek veel toevoegt", aldus Van Tongeren. "Uit bestaand onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat nachtelijk vliegtuiglawaai leidt tot slecht inslapen, vroeg wakker worden, onrust tijdens de slaap en tot stijging van hartslag en bloeddruk. Het is veel beter om te onderzoeken of een vliegveld in Rotterdam eigenlijk wel meerwaarde heeft. De bus vanaf Rotterdam Centraal naar Rotterdam Airport doet er immers bijna net zolang over als de trein erover doet om op Schiphol te komen. Als je de normen dan zo graag wil aanpassen, is het logischer om strenger te worden dan om de boel zo vrij te geven."

Bron: Via Nieuwsbank

home...