Bouwlawaai overdag

SP Rotterdam, 4 augustus 2009

Bewoners aan het Insulindeplein en in de Heulstraat hebben al veel voor hun kiezen gehad sinds het Insulindeplein in 2002 een bouwlocatie werd. De aanleg van de parkeergarage op het Insulindeplein in Bergpolder liep keer op keer, steeds weer met een andere reden, vertraging op. Volgens omwoners is de geluidsoverlast op dit moment ondraaglijk, zeker in de vakantieperiode. De SP-gemeenteraadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het bouwlawaai.

De werkzaamheden vinden soms plaats van half zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds, zeker in de vakantieperiode is dat veel omwoners op en rond het Insulindeplein ondoenlijk. De bewoners ondervinden al jaren overlast en moeten volgens de SP zoveel mogelijk ontzien worden en dus niet de dupe moeten worden van bijvoorbeeld een faillissement van een aannemer. Een bewoner aan het Insulindeplein: ''Nooit is er haast gemaakt met de bouw van de parkeergarage. Al jaren hebben we overlast . En nu ik met met mijn vrouw en kinderen van een welverdiende vakantie wil genieten, staan we door het bouwlawaai soms op zaterdag om half zeven 's ochtends naast ons bed.''

Regelgeving

Inmiddels is er vanuit Rijkswege regelgeving in de maak inzake geluidsoverlast op bouwlocaties overdag. Dit is er tot nog toe niet. De SP vraagt het college dan ook maximaal rekening te houden met de bewoners en daarom vooruitlopend op landelijke wetgeving de bewoners tegemoet te komen. Ook vraagt de SP het college deelgemeenten te verplichten om in het bestek van nog aan te besteden bouwprojecten in Rotterdam rekening te houden met bouwlawaai.

De SP hoopt dat het college bereid is op korte termijn overleg te plegen met de opdrachtgever van de bouwlocatie op het Insulindeplein om de bouwwerkzaamheden in de vakantieperiode later te laten beginnen en eerder te beŽindigen. SP-raadslid Leo de Kleijn: ''De bewoners hebben recht op rust. Het is toch van de gekke dat er nog steeds geen fatsoenlijke regelgeving is omtrent bouwlawaai overdag. Het college zegt dat we als gemeente Rotterdam overal in voorop lopen, laten we dat dan nu ook doen door vooruit te lopen op landelijke regelgeving die in de maak is. Zo kunnen we Rotterdammers een stem geven om boven het bouwlawaai uit te komen."

Bron: SP Rotterdam

home...