Beoordelingsrichtlijn geeft objectief meetprotocol kleine windturbines

Nieuwsbericht SenterNovem, 13 februari 2009

Overweegt u een kleine windturbine te kopen? Of wilt u als gemeente eerst inzicht in de veiligheid en geluidsemissies van kleine windturbines, voordat u een beslissing neemt over eventuele plaatsing? De nieuwe Beoordelingsrichtlijn kan u helpen. Deze meet de prestaties van kleine windturbines volgens een objectief protocol.

Tot dusver was het niet eenvoudig de prestaties van verschillende windturbines met elkaar te vergelijken. De windturbine-markt is nog relatief jong. Belangstellenden waren aangewezen op beperkte informatie van enkele leveranciers. Daardoor zijn er nauwelijks objectieve gegevens van kleine windturbines beschikbaar. Dat maakte het lastig weloverwogen te kiezen.

Objectief
Om volledige en juiste gegevens te krijgen, moeten de prestaties van kleine windturbines worden gemeten volgens een objectief protocol. Om die meetresultaten te interpreteren, is het van belang dat er een Beoordelingsrichtlijn komt. Deze maakt een objectieve vergelijking van de windturbineprestaties mogelijk.
Daarom hebben de Nederlandse branche van kleine windturbines en SenterNovem een Nederlandse Beoordelingsrichtlijn voor kleine netgekoppelde windturbines laten ontwikkelen. Zowel vraag- als aanbodkant zijn blij met deze richtlijn. 

Richtlijn
De branche (vertegenwoordigd in de commissie Kleine Windturbines van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) zorgt er samen met SenterNovem voor dat de richtlijn wordt gebruikt voor haar producten. De richtlijn bevat:

  • uitgangspunten voor beoordeling van kleine windturbines.
  • vereiste metingen in gebouwde en ongebouwde omgeving.
  • een protocol voor verwerking van metingen.
  • een presentatie voor verwerkte meetresultaten.

Daarmee geeft de Beoordelingsrichtlijn een eerste aanzet voor het certificeren van de kleine windturbines in Nederland. 

Bron: Website SenterNovem

home...