Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco`s

Ministerie van SZW, 18 mei 2009

De Arbeidsinspectie controleert de komende maanden of discotheken hun personeel voldoende beschermen tegen overmatig lawaai. Barmedewerkers, glazenophalers, beveiligingspersoneel en dj’s die vaak in harde muziek werken, lopen een groot risico op onherstelbare gehoorschade.

Gehoorproblemen ontwikkelen zich meestal langzaam en als het gehoor eenmaal is beschadigd, komt het niet meer goed. Omdat er in discotheken vooral jongeren werken, is het effect van gehoorschade extra groot: zij hebben er hun leven lang nog last van. Slechthorendheid en oorsuizingen hebben negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven.

De inspecteurs controleren of er afspraken zijn over het maximale geluidsniveau in de zaal. Ook kijken ze of de bar goed is afgescheiden van de dansvloer, zodat het personeel kan werken in ruimtes waar de herrie minder is. De werkgever moet zijn personeel gehoorbeschermers geven die het geluid in het oor terugbrengen tot maximaal 80 decibel en erop toezien dat medewerkers deze ook dragen. Ander inspectiepunt is voorlichting: Van belang is dat het personeel goede informatie krijgt over de gevaren van lawaai en hoe ze moeten voorkomen dat ze doof worden.

Eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie wees uit dat discotheken weinig structurele aandacht besteden aan goede arbeidsomstandigheden. Sinds 2007 heeft de horecabranche een arbocatalogus met afspraken over gezond en veilig werken. Specifieke maatregelen tegen overmatig geluid in disco’s staan daar niet in. Wel biedt de schaalvergroting in de discothekensector meer mogelijkheden om werknemers te beschermen tegen schadelijke herrie. In een grotere discotheek kan bijvoorbeeld voor het barpersoneel makkelijker een ruimte gemaakt worden waar het geluidniveau lager is dan op de dansvloer.

Inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) voeren voor de Arbeidsinspectie de feitelijke controles uit. Zo voorkomen de inspecties dat discotheken vaker bezocht worden door verschillende inspectiediensten. De VWA neemt de geluidsinspecties mee in de reguliere controles van de voedselveiligheid en de naleving van het rookverbod.

Bron: Ministerie SZW

home...