Onderbanken: "Opkopen woningen geen oplossing" 

Gemeente Onderbanken, 25 mei 2009

In de week van 25 mei werden onderdelen bekend van een onderzoek in het kader van de aanwezigheid van de AWACS-basis in Teveren. Dit onderzoek, een zogenaamde businesscase, werd uitgevoerd door een Amerikaans onderzoeksbureau in opdracht van de Board of Directors (BOD) van het AWACS-programma. Het College van B&W van Onderbanken is gehoord als belanghebbende, maar heeft geen invloed gehad in de onderzoeksopdracht en het onderzoeksresultaat.

Het meest opmerkelijke onderdeel uit bovengenoemd onderzoek is het opkopen van (particuliere) woningen die gelegen zijn in de meest lawaaiige zone rond de AWACS-basis. Het college betreurt dat deze informatie naar buiten is gebracht. Het veroorzaakt onrust bij inwoners van Onderbanken. Het college wil benadrukken dat het opkopen van enkele woningen GEEN oplossing is voor de geluidsproblematiek in Onderbanken en de regio. Het is slechts symptoombestrijding. De inwoners van Onderbanken hebben behoefte aan het aanpakken van het probleem bij de oorzaak, te weten de lawaaiige motoren. De volledige onderzoeksresultaten zullen in juni gepresenteerd worden aan de BOD en daarna in de volle omvang beschikbaar komen voor iedereen. Schinveld, 24 mei 2009 College van Burgemeester en Wethouders Onderbanken.

Google
 

Bron: via Nieuwsbank

home...