Grenzen aan geluiden pleziervaartuigen

Nieuwsbericht NEN, 2 juni 2009

Bron: SafariNow.comDe zomer staat voor de deur en dan is het weer heerlijk toeven op het water. Ontspannen varen met een bootje in de rijke plassengebieden van Nederland. Varen met een pleziervaartuig mag geen geluidsoverlast geven.

Richtlijnen
In de EG-regelgeving wordt daarom de lawaai- en uitlaatemissie van motoren voor pleziervaartuigen en waterscooters gereguleerd in de Richtlijn 2003/44/EC. De grenswaarden van de luchtgeluiden worden aangegeven in de NEN-EN-ISO 14509-serie en zijn van toepassing op motorisch aangedreven pleziervaartuigen kleiner dan 24 meter. Daarnaast worden definities en testmethoden beschreven evenals de waarden die in een testrapport vermeld moeten worden.

De normserie met de delen 1 ‘Pass-by measurement procedures’, 2 ‘Sound assessment using reference craft’ en 3 ‘Sound assessment using calculation and measurement procedures’ worden op dit moment herzien en binnenkort afgerond.

De herziene normen verschijnen naar verwachting eind 2009.

Bron: Website NEN

home...