Nachtnadering polderbaan: proef wordt blijvend

Luchtverkeersleiding Nederland, 5 december 2008

De leden van de CROS1 hebben besloten om de proef met een verbeterde procedure voor nachtelijke landingen op de Polderbaan om te zetten in een blijvende procedure. De nieuwe procedure is op verzoek van de CROS door het kennis- en ontwikkelcentrum KDC van Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol en de KLM ontwikkeld en vanaf november 2007 door LVNL als proef toegepast.

hogere inzet eindnadering

In de nieuwe procedure zetten landende vliegtuigen op weg naar de Polderbaan de eindnadering hoger is. Deze eindnadering begint op een vast punt boven de Noordzee. Vanaf dit punt volgen de vliegtuigen een vaste naderingsroute en voeren daarbij de nadering uit met zo min mogelijk motorvermogen, de zogenoemde CDA naderingen. De minimum hoogte die de vliegtuigen op dit beginpunt van de vaste nachtnaderingsroute nu moeten hebben, is verhoogd van ongeveer 1300 meter naar ongeveer 1650 meter.

Sinds de start van de proef schrijft LVNL luchtvaartmaatschappijen aan wanneer een vlucht niet geheel volgens de procedure is uitgevoerd. Dit heeft inmiddels het aantal correct uitgevoerde geluidarme naderingen op 97% gebracht. Daarnaast mogen vliegtuigen die technisch niet zijn uitgerust om deze CDA naderingen uit te voeren sinds 13 maart jl. van dit jaar niet meer in de nacht op Schiphol landen.

verminderde hinder

Doel van de proef was het verminderen van de geluidhinder in het gebied ten noordwesten van de Polderbaan. Castricum, Limmen, Uitgeest en Akersloot ondervinden hinder van de landende vliegtuigen die in de nacht vanuit het westen de Polderbaan naderen. Evaluatie van de proef heeft aangetoond dat het beoogde doel is bereikt. Er is minder geluidbelasting in de betrokken regio en de hinder die daar wordt ervaren is minder. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van onderzoekgegevens van het onderzoeksbureau Motivaction, berekeningen van de effecten van de maatregel op de geluidbelasting door het NLR en van de klachten die het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol BAS (www.bezoekbas.nl) registreert.

De resultaten van de evaluatie zijn recent gepresenteerd aan wethouder Portegies van de gemeente Castricum, aan vertegenwoordigers van omwonenden in de CROS en aan leden van de Vereniging Gezamenlijke Platforms. Zij toonden zich positief over de bereikte resultaten. "Deze maatregel is een goede eerste stap op weg naar vermindering van geluidhinder en verbetering van de leefomgeving in Castricum en omstreken", aldus mevrouw Portegies. "In de toekomst zullen meer stappen volgen."

CROS-pilots

In het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid heeft de CROS in 2005 maatregelen voorgesteld om de geluidhinder door vliegverkeer tegen te gaan. Om een aantal van deze maatregelen te kunnen testen heeft de CROS aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal pilots voorgesteld. In nauwe samenwerking met omwonenden, bestuurders, luchtvaartpartijen en de overheid zijn afgelopen jaar twee pilots van start gegaan. Het betreft naast deze pilot ook de proef met de vaste bochtstraal bij Hoofddorp en Nieuw Vennep.

1. In de CROS zitten vertegenwoordigers van 30 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol, KLM, Martinair en Transavia).

Bron: Via Nieuwsbank

home...