Ecobarrier van Toine van Goethem wint hoofdprijs prijsvraag Schiphol

DGMR, 23 januari 2009 en Haskoning, 29 januari 2009

Amsterdam Airport Schiphol heeft de prijswinnaar bekend gemaakt van de ontwerpwedstrijd 'Create a barrier of Silence'. Het betreft een prijsvraag voor de beste, meest innovatieve inzending voor een geluidscherm voor het verminderen van grondlawaai voor bewoners van Hoofddorp van startende vliegtuigen, op de Polderbaan.

Amsterdam Airport Schiphol schreef in april 2008 een internationale wedstrijd uit, voor het ontwerp voor een geluidwerende voorziening bij de Polderbaan. Met deze wedstrijd riep Schiphol onderwijsinstellingen, particulieren, ontwerpbureaus en bedrijfsleven op, om een duurzame oplossing te bedenken voor het complexe probleem, van het grondgeluid van startende vliegtuigen vanaf de Polderbaan in Hoofddorp-Noord.

Schiphol ontving in totaal 97 inzendingen uit 17 landen, onder meer uit China, Japan, Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en vele Europese landen. De ontwerpen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit de directie van Schiphol Group, mw ir H.M. Blank, directeur BVR adviseurs, dhr prof ir H.A.J. Henket, Supervisor luchthaven Schiphol, dhr ir W.M. Crouwel, Architect en dhr ir A.J.A. Uitterhoeve, Gemeente Haarlemmermeer en dhr M.C.M. Backx, voormalig voorzitter van de Bewonersvereniging Hoofddorp Noord. Alle genomineerde ontwerpen zijn te zien op www.schiphol.nl/ontwerpwedstrijd. Negen daarvan werden gevraagd om hun idee verder uit te werken naar een Voorontwerp. Op 23 januari werden deze diensten beloond met het winnen van de prijsvraag in de categorie "Opleidingsinstituten en privé-personen".

De jury heeft met grote meerderheid de Ecobarrier als beste ontwerp aangewezen. Juryvoorzitter en President-directeur van Schiphol Group Jos Nijhuis: "De Ecobarrier is aantrekkelijk door zijn eenvoud, zijn innovatieve en dynamische karakter. Bovendien bevat het ontwerp een aantal duurzame mogelijkheden, zoals algenkweek en bio-vergisting, en past het goed in het polderlandschap." Door de jury wordt ook lof uitgesproken over twee akoestische principes welke door DGMR zijn voorgedragen; Zo dicht mogelijk bij de bron en akoestische isolatie in de helft van de cirkel.

Om de door Schiphol gevraagde ontwerpdocumenten te kunnen opstellen heeft Van Goethem de hulp gevraagd van Royal Haskoning en dochteronderneming Corsmit. Vanuit verschillende expertises heeft Royal Haskoning gewerkt aan het constructieve ontwerp van de Ecobarrier. Ook zijn de bouwkostencalculaties en bouwplanning gemaakt en is uitgewerkt hoe het bouwproces van de Ecobarrier dicht bij de operationele start en landingsbaan is voorzien. Tot slot is een bijdrage geleverd aan het inpassen van de Ecobarrier in het landschap.

Een belangrijk aspect is dat het geluidscherm zo dicht mogelijk bij de bron wordt gebouw. Een geluidscherm werkt dan het meest effectief. Juist door dit ontwerp en de constructieve aspecten om het scherm snel te kunnen laten oprichten is dit mogelijk gebleken. Een ander belangrijk akoestisch aspect is de isolatie van het scherm. De Ecobarrier wordt asymmetrisch bekleed met een kunststof doek, waarvan de isolatie aan de startbaanzijde in akoestisch opzicht verwaarloosbaar is en aan de andere zijde voldoende hoog is. Er ontstaat een optimaal afschermend effect aan de top van het scherm met een scherpe diffractierand. Door DGMR is ook onderzoek gedaan naar de geluidsisolatie van het toe te passen kunststof doek. Tevens is met Computational Fluid Dynamics (CFD) onderzoek gedaan naar de verstoring van de Ecobarrier op het windprofiel. Dit is gedaan voor de beoordeling van het RESWING-effect en de beoordeling van het 7 knopen-criterium.

Afhankelijk van de goedkeuring van het bestemmingsplan en de vereiste toetsing van het ontwerp door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan worden begonnen aan de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden.

Bronnen: DGMR, Haskoning

home...