Dwangsom bij geluidshinder buren

Binnenlands bestuur, door Sandra Olsthoorn, 6 november 2009

Volgens een artikel in Binnenlands bestuur denkt de gemeente Schiedam een probaat middel te hebben gevonden om langdurige burenruzies te beslechten. Na jarenlange ernstige geluidsoverlast is een dwangsom opgelegd aan de overlastgever op basis van een APV-artikel over geluidsnormen. Steeds als overlast wordt geconstateerd, krijgt de overlastgever een dwangsom van 500 euro opgelegd.

Volgens het artikel werkt het meteen, aldus burgemeester Wilma Verver-Aartsen (VVD) van Schiedam. ‘Een paar weken geleden is de maatregel medegedeeld. Sindsdien is er geen overlast meer geweest.’ Het is dus nog niet nodig geweest om de dwangsom ook daadwerkelijk uit te voeren.

De persoon in kwestie zou volgens Binnenlands Bestuur een juridische procedure overwegen, maar dat vindt Verver-Aartsen eigenlijk helemaal niet zo erg. ‘Het is in potentie een heel mooi middel voor alle gemeenten om dit soort moeilijke situaties te beeindigen. We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd met ons mee te kijken, ook om te zien of het eventueel nodig is om de wet aan te passen.’ In dit geval bestond de overlast volgens de burgemeester onder meer uit harde muziek en nachtelijk gebonk op de muren, en werken in de garage.

‘De politie had een flink dossier, crisismanagers en toezichthouders zijn erbij geweest, er is mediation toegepast en ik heb een persoonlijk gesprek met meneer gehad. Er was al van alles geprobeerd, dit is een laatste middel. Het was zelfs zo erg dat een van de buren op zijn werk te horen kreeg dat hij slecht functioneerde - dat kwam door slaapgebrek.’ Verver-Aartsen heeft onlangs een gesprek met de buren gehad: ‘Zij zijn opgelucht. Ze zien er beter uit, ze functioneren beter.’

APV dicht gat in aanpak van burenoverlast

Het inzetten van de APV zou een gat kunnen dichten in de aanpak van burenoverlast, menen ze in Schiedam. Nu is ingrijpen moeilijk in situaties waar de overlastgever, zoals in dit geval, een koopwoning heeft. Verver-Aartsen: ‘Bij iemand met een huurwoning kun je uiteindelijk nog met de woningcorporatie wat regelen. Maar iemand verplichten om te verhuizen uit een koopwoning, dat gaat eigenlijk niet. Dan heb je eigenlijk niet veel andere mogelijkheden dan mediation, Maar op een zeker moment helpt ook dat niet meer.’

Kamervragen

Twee leden van de Tweede Kamer, Attje Kuiken en Staf Depla (beiden PvdA), hebben op 16 november vragen over deze publicatie gesteld aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zij vragen onder andere of de ministers de mening delen dat het positief is dat de gemeente Schiedam nu zelf het initiatief heeft genomen om langdurige overlast van een woningeigenaar aan te pakken en of de minister dit wil opnemen in de handreiking woonoverlast, en of er een wetswijziging nodig is.

Bronnen: Binnenlands bestuur, Website Tweede Kamer

home...