CROS adviseert definitieve invoering van twee hinderbeperkende maatregelen

Nieuwsbericht CROS, 6 juli 2009

Bron: website SchipholDe leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) hebben maandag 6 juli de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu positief geadviseerd over de definitieve invoering van twee hinderbeperkende maatregelen. De maatregelen komen voort uit de afspraken aan de Tafel van Alders.

De twee maatregelen zijn:

  • het vliegen van een vaste bochtstraaltechniek tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep met als doel de hinder als gevolg van de spreiding van het vliegverkeer te verminderen;
  • en optimalisatie van de vertrekroutes naar het zuiden van de Polderbaan waardoor er minder hinder in Amsterdam en Amstelveen optreedt.

Beide maatregelen zijn afgelopen anderhalf jaar via een experiment getest en onderzocht op effecten op de geluidshinder en de vliegoperatie. Op basis van deze resultaten adviseren bewoners, bestuurders en sectorpartijen in de CROS beide experimenten definitief in te voeren.

Toelichting per maatregel
Het experiment met de vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep, ook wel bekend als CROS pilot 3b, is gestart op 22 november 2007. Het betreft de Spijkerbooruitvliegroute vanaf de Kaagbaan. Alle Boeing 737-toestellen van KLM op deze route (ongeveer een derde van het totale verkeer op de route) vliegen nu zeer nauwkeurig en voorspelbaar dankzij het gebruik van de vaste bochtstraaltechniek.
KLM draagt in internationaal verband bij aan de totstandkoming van regelgeving, zodat ook andere typen toestellen en andere luchtvaartmaatschappijen de vaste bochtstraal kunnen vliegen.

Als gevolg van het vliegen van de vaste bochtstraaltechniek neemt de spreiding van vliegtuigen boven Hoofddorp en Nieuw Vennep sterk af, wat per saldo een positief effect heeft op de hinder in Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Wel is er lokaal, daar waar sprake is van bebouwing onder de route zoals in de nieuwbouwwijk Hoofddorp-Floriande, een toename van de hinder.

Na definitieve invoering van de vaste bochtstraal zal een snelle start worden gemaakt met het onderzoek naar een ruimere bochtstraal, die de bebouwing van Floriande zoveel als mogelijk ontziet.
Tegelijkertijd wordt aan de Tafel van Alders bekeken of het mogelijk is de Spijkerboor-route te verleggen of te wijzigen. Hierover moet nog nadere besluitvorming plaats vinden.

De optimalisatie van de vertrekroutes van de Polderbaan naar het zuiden betreft de zogeheten LEKKO/LOPIK-routes over Amsterdam-West en Amstelveen. Als gevolg van het optimaliseren van deze route, waarbij in één bocht gedraaid wordt boven het westelijk havengebied van Amsterdam, neemt de hinder in Amsterdam en Amstelveen af. Omdat de route al vroeg in de ochtend wordt gevlogen neemt ook de slaapverstoring aanzienlijk af.

Er zijn echter ook gebieden die nadeel ondervinden van de optimalisatie van deze vertrekroute, zoals Amsterdam-West en Badhoevedorp. Voor deze gebieden is daarom een goede oplossing voor de uitvliegroute vanaf de Zwanenburgbaan belangrijk. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

Noot voor de redactie:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Danielle Meiboom, waarnemend secretaris CROS, Telefoon: 023 – 568 5230 of 06 – 41 87 33 60, cros@overlegschiphol.nl of daniellemeiboom@overlegschiphol.nl.

De CROS is een overleg platform die tot doel heeft het verminderen van de geluidhinder rondom luchthaven Schiphol. In CROS zitten vertegenwoordigers van 32 gemeenten, bewonersvertegen-woordigers, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol Group, Transavia, KLM en Martinair). Voor meer informatie: www.crosnet.nl

De Tafel van Alders is een overlegtafel over de toekomst van de luchthavens Lelystad, Eindhoven en Schiphol en hun omgeving onder leiding van de heer Alders. Voor meer informatie: www.alderstafel.nl

Bron: Website CROS

home...