Verslag van NAG-DAGA: een akoestisch mega-congres

Edwin Verheijen, 30 maart 2009

Van 23 tot en met 26 maart werd in Rotterdam het gecombineerde congres NAG/DAGA gehouden. Op dit grote congres met 528 mondelinge presentaties kwamen vrijwel alle onderzoeksonderwerpen binnen de akoestiek aan bod. Dit gaat van audiotechnologie tot spraakverstaanbaarheid in auto’s en van akoestische camera's tot tramlawaai.

Het congres werd georganiseerd door de akoestische beroepsverenigingen van Nederland (NAG) en Duitsland (DAGA). Ook de Belgische beroepsvereniging en de Europese koepelvereniging werkten mee.

De Doelen

Congresgebouw De Doelen in Rotterdam fungeerde als locatie. Aardig was dat op het congres de akoestiek van de concertzaal in de Doelen werd besproken. Zo vertelde M. Barron in een plenaire lezing over de historische ontwikkeling van concertzalen dat De Doelen (1966) werd ontworpen in een periode dat de noodzaak van laterale zaalreflecties begon door te dringen. Bij eerdere naoorlogse concertzalen waren kostbare verbouwingen noodzakelijk om de ruimtelijkheid van de klank te verbeteren. Overigens was er ’s avonds een Bach-voorstelling waar de congresdeelnemer de akoestiek van de concertzaal zelf kon proeven.

Fit blijven

Omdat een congres van deze omvang niet weken kan voortduren, bestond het programma uit maar liefst 12 parallelle sessies. Wie graag veel over één specifiek thema hoort, kan rustig blijven zitten. Wie echter verschillende onderwerpen wil volgen, moet dan een plaatsje bij de zaaldeur uitkiezen en steeds snel de volgende zaal opzoeken. Dat de 12 zalen over 3 verdiepingen verspreid lagen, maakte dit er niet gemakkelijker op. Maar zo blijf je wel fit.

Cocktailparty-effect

Omdat uw recensent – net als elke andere bezoeker – slechts een zeer klein deel van de lezingen kon bezoeken, zou een opsomming van hoogtepunten bij voorbaat onvolledig zijn en dus geen recht doen aan de kwaliteit van de niet-gevolgde lezingen. Van de plenaire lezingen (2 per dag) was bovengenoemd overzicht van Barron zeer helder en interessant voor een breed publiek, en ook de spreekbeurt van T. Dau over de werking van het gehoorsysteem. Deze Duitse hoogleraar in Deense dienst legde uit dat ons vermogen om één spreker te verstaan in een rumoerige omgeving met meerdere sprekers (cocktailparty-effect) nog steeds niet volledig begrepen is en vooralsnog ongeëvenaard is door de beschikbare theoretische modellen over het gehoor. Jammer dat we daar niet trots op mogen zijn, omdat het namelijk ook betekent dat gehoorverlies nog niet volledig gecompenseerd kan worden met auditieve hulpmiddelen.
 

 

home...